PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2770 Verksgata 29-31 og Store Skippergate 1

Plan 2770 Verksgata 29-31 og Store Skippergate 1

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Nybygg Verksgata 31

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 05.10.2023 å legge planen ut på høring.

Formålet med planen er å legge til rette for nybygg på Verksgata 31, der bebyggelsen brant i 2014. Nybygget kan inneholde hotell, kontor og/eller utadrettet virksomhet. Planen omfatter også et offentlig friområde og en ny gangforbindelse gjennom kvartalet.

Dokumenter 

Informasjonsmøte 22. november

Kommunen holder et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte onsdag 22.11.2023, kl. 17.00. Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23, kantinen.

Si din mening innen 15. desember

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 15.12.2023 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Arealplaner.no

Her kan du gå direkte til arealplaner.no og få tilgang til dokumentene i saken.