Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2775 Dronningåsen 83 og 87

Plan 2775 Dronningåsen 83 og 87

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Fortetting

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 08.09.2022 å legge planen ut på høring.

Formålet med planen er at det skal legges til rette for fortetting ved utbygging av flere boliger og tilhørende fasiliteter, i et område med svært god beliggenhet. Planen skal samtidig ta hensyn til registrerte enkeltminner på tomten.

Dokumenter 

Informasjonsmøte 20. oktober

Kommunen holder et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte torsdag 20.10.2022, kl. 17.00. Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23, kantinen.

Si din mening innen 28. oktober

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 28.10.2022 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Du kan også ta kontakt med innbyggertorgene i Judabergveien 6 på Judaberg og i Asalveien 6 i Vikevåg. Telefonnummer er 51 50 70 90.