PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2824 Snorres gate, mellom Halvdan Svartes gate og Bergljots gate

Plan 2824 Snorres gate, mellom Halvdan Svartes gate og Bergljots gate

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

God tilkomst og gjennomgang

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 09.02.2023 å legge planen ut på høring.

Formålet med planen er at den skal sikre god tilkomst til friområdet og gjennomgang for myke trafikanter, tilkomstvei til aktuelle boliger, samt nødvendig manøvreringsareal for renovasjonsbil. 

Dokumenter 

Informasjonsmøte 7. mars

Kommunen holder et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte tirsdag 07.03.2023, kl. 16.30. Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23, møterom kantinen.

Si din mening innen 31. mars

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 31.03.2023 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.