Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. 2766 Landstrømanlegg under Bjergstedparken

2766 Landstrømanlegg under Bjergstedparken

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Landstrømanlegg 

Sweco Norge AS varsler på vegne av Stavangerregionen Havn IKS melding om oppstart av reguleringsplan for landstrømanlegg under Bjergstedparken, Eiganes og Våland kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for landstrømanlegg for cruiseskip i havnefronten av Stavanger sentrum. Landstrømanlegget foreslås etablert i ny fjellhall i samme område som eksisterende fjellhaller under Bjergsted. På denne måten blir anlegget skjult.

Si din mening innen 5. mars

Innspill kan sendes til Sweco Norge AS, Forusparken 2, 4031 Stavanger eller til helene.ostmoe@sweco.nomed kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plan 2766 - landstrømanlegg. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 05.03.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Helene Østmoe kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: helene.ostmoe@sweco.no eller telefon 46 66 99 87.