Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2781 Husabøryggen, felt 4.4 og 4.5

Plan 2781 Husabøryggen, felt 4.4 og 4.5

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Småhusbebyggelse

Prosjektil Areal AS varsler på vegne av Husabøryggen 4.5 AS om oppstart av regulering for Husabøryggen, felt 4.4 og 4.5, Hundvåg kommunedel.

Formålet med planen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse bestående av rekkehus, enebolig i kjede og 4-manns boliger. Det blir tilhørende atkomstvei, parkering, samt kvartalslekeplass og balløkke. Bygningene vil oppføres i 2-3 etasjer.

Si din mening innen 3. september

Innspill kan sendes på e-post til Prosjektil Areal AS, Gamle Forusvei 1, 4031 Stavanger, eller e-post til paul.korsberg@prosjektil.no  - med kopi til postmottak.bos@stavanger.kommune.no  - eller til By- og samfunnsplanlegging, pb 8001, 4068 Stavanger

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 03.09.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktperson

Paul Korsberg kan svare på spørsmål om reguleringsplanen på telefon
480 98 029, eller e-post paul.korsberg@prosjektil.no