Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2755 Verksgata mellom Klubbgata og Langgata

Plan 2755 Verksgata mellom Klubbgata og Langgata

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Kollektivtrafikk, sykkel og gåing

Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av regulering for fv. 0447 Verksgata, mellom Klubbgata og Langgata, Storhaug kommunedel.

Hensikten med prosjektet er å bidra til å nå nullvekstmålet ved at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gåing. Løsningene som velges skal bidra til å sikre bedre framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil.

Si din mening innen 8. juli

Innspill kan sendes til firmapost@rogfk.no eller til Rogaland Fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger, med kopi til  By- og samfunnsplanlegging, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 08.07.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Planleggingsleder Margrethe Skimmeland Grinde kan svare på spørsmål om reguleringsplanen på e-post margrethe.skimmeland.grinde@rokfk.no