Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2756 Peder Saxes gate 18

Plan 2756 Peder Saxes gate 18

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bolig og næring

Arkitektkontoret Vest AS melder om oppstart av reguleringsplan for Peder Saxes gate 18, Hillevåg kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for boligfortetting med  næring på bakkeplan. Boligene vil være en naturlig forlengelse av tilgrensede og eksisterende boligblokker.

Si din mening innen 22. februar

Innspill kan sendes til Arkitektkontoret Vest AS, Storgata 48, 4307 Sandnes eller på e-post til ingrid.dyrkorn@arkvest.no med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til 
postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 22.02.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Ingrid Dyrkorn kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: ingrid.dyrkorn@arkvest.no eller telefon 41 51 97 07.