Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2768 felt B1 Nore Sunde

Plan 2768 felt B1 Nore Sunde

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Dagligvarebutikk og helsesenter

Stav Arkitekter AS varsler på vegne av Kvernevikveien Invest AS om oppstart av regulering for felt B1 Nore Sunde, Madla kommunedel.

Formålet med planen er å styrke lokalsenteret i Kvernevik, ved å tilrettelegge for et nytt kombinert bygg med dagligvarebutikk og helsesenter.
Det er tenkt bebyggelse med dagligvarebutikk på ca 1000m² med muligheter for helserelaterte tjenester i etasjen over.

Si din mening innen 20. mai

Innspill kan sendes til paal@stavark.no eller til Stav Arkitekter As, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, med kopi til  By- og samfunnsplanlegging, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 20.05.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.