Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2785 felt BT1, BF1 og B14 Jåttå nord

Plan 2785 felt BT1, BF1 og B14 Jåttå nord

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bolig og næringsvirksomhet

LPO arkitekter AS varsler om oppstart av planarbeid for felt BT1, BF1, B14 - Jåttå nord, Hinna kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boliger og etablering av næringsvirksomhet. Det legges vekt på å tilrettelegge for gode uteoppholdsareal og fellesfunksjoner for beboere. Utover boligformål planlegges det for en dagligvareforretning og kafé. Hvilke formål planen skal åpnes for, og hva det er markedsmessig grunnlag for av næringsformål/tjenesteyting, vil avklares i løpet av planprosessen.

Si din mening innen 1. desember

Innspill kan sendes til LPO arkitekter AS, Postboks 7033 Majorstuen, 0306 Oslo, eller på e-post til ih@lpo.no innen 01.12.2021. Kopi sendes til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 01.12.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.