Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2786 Tanke Svilands gate 30

Plan 2786 Tanke Svilands gate 30

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Hovedkontor for Laerdal Medical

Prosjektil Areal AS melder om oppstart av reguleringsplan for Tanke Svilands gate 30, Eiganes og Våland kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for et nytt fremtidstilpasset hovedkontor for Laerdal Medical. 

Det vil i planforslaget legges opp til å videreføre bebyggelse i nordvestlig del av planområdet, samt ombygging og påbygging på sørøstlig del av tomten.

Det skal også implementeres bedre og mer tilgjengelig uterom i planen sammenlignet med dagens situasjon.

Si din mening innen 7. januar

Innspill kan sendes til Prosjektil Areal AS, Gamle Forusvei 1, 4031 Stavanger, eller som e-post til marie.mjaaland@prosjektil.no med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til 
postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 07.01.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Marie Mjaaland hos Prosjektil Areal AS kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: marie.mjaaland@prosjektil.no
eller telefon 97 75 46 58