PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2799 nytt menighetshus for St. Svithun katolske kirke

Plan 2799 nytt menighetshus for St. Svithun katolske kirke

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Nytt menighetshus

Absurd Arkitektur AS varsler på vegne av Oslo katolske bispedømme om oppstart av plan 2799 nytt menighetshus for St. Svithun katolske kirke, Eiganes og Våland kommunedel.

Formål med planen er å flytte grøntområde G28, gnr. 56 bnr. 1686 fra østre siden av St. Olavs gate til vestre side av gaten, mot kirken. Og bruke tomten, G28 til å bygge nytt menighetshus.

Si din mening innen 28. april

Innspill til planarbeidet sendes på e-post til atle@absurdarkitektur.no eller til Absurd Arkitektur AS v/Atle Lenschow, Vestre Svanholmen 3, 4313 Sandnes innen 28.04.2023. Med kopi til  By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger, eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med: plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 28.04.2023.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.