Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2801 Stoltenbergs vei 10-16

Plan 2801 Stoltenbergs vei 10-16

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Sikre kulturminneverdiene til utvalgte bolighus

Kommunen skal starte arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for plan 2801, detaljregulering for Stoltenbergs vei 10-16. Eiganes og Våland kommunedel.

Formålet med planen er å sikre kulturminneverdiene til noen utvalgte bolighus som er gode arkitektoniske tidsbilder i Stavanger.

Dette varselet gjelder for Stoltenbergs vei 10-16. Byantikvaren skriver at disse syv boligene utgjør et helhetlig gatetun og bør derfor ses under ett. Selve verneformålet vil kun gjelde for boligene i Stoltenbergs vei 12 og 14.

Si din mening innen 11. mars

Innspill kan sendes til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 11.03.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktperson

Saksbehandler Mari Lode Norheim kan svare på spørsmål om reguleringsplanen på telefon 51 50 79 57, eller e-post mari.lode.norheim@stavanger.kommune.no

Byantikvar Hanne Windsholt kan også kontaktes på telefon
51 50 75 69 eller e-post hanne.windsholt@stavanger.kommune.no