Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2802 Ragnhilds gate 15, 17 og 19

Plan 2802 Ragnhilds gate 15, 17 og 19

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Sikre kulturminneverdiene til utvalgte bolighus

Kommunen skal starte arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for plan 2802, detaljregulering for Ragnhilds gate 15, 17 og 19. Madla kommunedel.

Formålet med planen er å sikre kulturminneverdiene til noen utvalgte bolighus som er gode arkitektoniske tidsbilder i Stavanger. 

Dette varselet gjelder for Ragnhilds gate 15, 17 og 19. Selve verneformålet vil gjelde for Ragnhilds gate 17 og 19. Ragnhilds gate 15 er tatt med i reguleringsplanen da de tre nevnte eiendommene ligger som en rest av reguleringsplan 1389 vedtatt i 1993, og det vil være hensiktsmessig å oppdatere reguleringsbestemmelsene også for denne eiendommen.

Si din mening innen 18. mars

Innspill kan sendes til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 18.03.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.