Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2803 Eiganesveien fra Rektor Hammers gate til Møllegata

Plan 2803 Eiganesveien fra Rektor Hammers gate til Møllegata

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Gående, syklende og vern

Kommunen skal starte arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for plan 2803, Eiganesveien, Eiganes og Våland kommunedel.

Formålet med planen er både å tilrettelegge veien for gående og syklende, og å verne og styrke det kulturhistoriske miljøet. 

Planen skal styrke veien som en viktig grønnstruktur og som forbindelse vestover fra sentrum. Veiens kulturhistoriske elementer og miljø skal styrkes og sikres ved et vern gjennom regulering i tråd med kulturminneplanen. Prosjektet er et gangeprosjekt i bymiljøpakken og skal bidra til å gjøre det enklere og mer attraktivt å gå.

Si din mening innen 3. juni

Innspill kan sendes til By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 03.06.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.