Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2808 del av gnr/bnr. 245/5, Golhaugveien på Sokn

Plan 2808 del av gnr/bnr. 245/5, Golhaugveien på Sokn

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Utvidelse av boligområde

JoB Arkitekter AS gir med dette melding oppstart av regulering for gnr/bnr. 245/5, Golhaugveien på Sokn, Rennesøy kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for en utvidelse av dagens boligområde på Sokn. Nye boliger vil ta hensyn til eksisterende bebyggelsesstruktur. Det legges til rette for fem nye eneboliger.

Planområdet omfatter også to fritidseiendommer, disse vil ikke endre formål.

Si din mening innen 10. juni

Innspill til planarbeidet sendes til JoB Arkitekter AS v/Tor Tvedten, Madlastokken 18, 4042 Hafrsfjord eller e-post: tor@jobarkitekter.no med kopi til  By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som
e-post til 
postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 10.06.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.