PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2810 bevaring av nottørken på Roaldsøy

Plan 2810 bevaring av nottørken på Roaldsøy

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bevaring av nottørken

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok den 10.02.2022 i sak 21/22 å legge ned forbud mot tiltak for gnr/bnr. 5/249, dvs. nottørken på Roaldsøy.

På denne bakgrunn startes arbeidet med en reguleringsplan for området. Formålet med planarbeidet, er å verne nottørken og sikre bygningen som et viktig minne om Stavangers fortid.
I planprosessen skal det undersøkes hvilke bruksmuligheter som kan kombineres med vernehensynene. På denne bakgrunn er også tilkomstveien og det tilgrensende strandområdet en del av planen.

Som en del av det innledende arbeidet med en reguleringsplanen, er det (i tillegg til det som kommer fram av saken til utvalget) utarbeidet en kort stedsanalyse. Denne redegjør for området i en litt større sammenheng og hvilke elementer det er viktig å ta hensyn til i arbeidet med planen.

Si din mening innen 24. juni

Innspill kan sendes til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 24.06.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.