Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2813 Golhaugveien 21 - gnr/bnr 245/6 med flere

Plan 2813 Golhaugveien 21 - gnr/bnr 245/6 med flere

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Boligbebyggelse

Prosjektil AS varsler på vegne av sameie Nygaard om oppstart av regulering for Golhaugveien 21, gnr/bnr. 245/6 med flere, på Sokn i Rennesøy kommunedel.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for boligbebyggelse, i form av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Totalt foreslås det mellom 8 og 14 boenheter innenfor planområdet.

Si din mening innen 15. august

Innspill til planarbeidet sendes til Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger eller e-post: petter.skogen@prosjektil.no med kopi til  By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som
e-post til 
postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 15.08.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.