Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2815 Klubbgata

Plan 2815 Klubbgata

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Oppgradering av Klubbgata

Kommunen skal starte arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for plan 2815 – detaljregulering for Klubbgata. Storhaug kommunedel.

Formålet med reguleringen er tilrettelegge for at Klubbgata kan oppgraderes til levende byrom som ivaretar det gode hverdagslivet, overvannshåndtering, grunnlag for næringslivet og kollektivtilbud. Fremkommelighet for buss skal gå sammen med trafikksikker og universelt tilrettelagt ferdsel for fotgjengere og syklister.

Klubbgata med omkringliggende gate- og byrom er i stor grad utformet på bilens premisser. Bussens fremkommelighet er viktig for både bylivet og sentrums attraktivitet for brukerne. Klubbgata er forutsatt å være hovedtrasé for kollektivtrafikken og skal derfor utarbeides med smidigere og forbedrete løsninger for brukerne og kollektivtilbudet.

Si din mening innen 15. august

Innspill til planarbeidet sendes By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 15.08.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag - fredag kl 08:30-15:00