PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2819 Bru til Vassøy

Plan 2819 Bru til Vassøy

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bro til Vassøy

By- og samfunnsplanlegging i Stavanger skal starte arbeidet med å utarbeide reguleringsplan og høring av planprogram for bro til Vassøy. Hundvåg og Storhaug kommunedel.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av bruforbindelse til Vassøy. I det videre arbeidet skal det vurderes bruløsninger i tre alternative korridorer: Nordre, søndre og midtre korridor, i tillegg til nullalternativet (dagens situasjon).

Åpen kontordag 31. mai og 1. juni

Det vil bli avholdt åpen kontordag i forbindelse med planoppstart og høring av planprogrammet onsdag 31.05.2023, kl. 15.00–19.00 på Vassøy skole, Sørstrandveien 28, 4076 Vassøy.
Og torsdag 01.06.2023, kl. 15.00–19.00 på Lunde skole, Lerkeskogen 1, 4085 Hundvåg.

Si din mening innen 23. juni

Innspill til planarbeidet sendes By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 23.06.2023.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.