PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2821 Misjonsmarka høyskoleområde

Plan 2821 Misjonsmarka høyskoleområde

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Tjenesteyting

Gottlieb Paludan Architects varsler på vegne av NMS Eiendommer AS om oppstart av regulering for Misjonsmarka høyskoleområde, Eiganes og Våland kommunedel.

Formålet med planen er å regulere nordlige deler av NMS eiendom på Misjonsmarka til offentlig eller privat tjenesteyting. Det blir undervisning, næringsbebyggelse/kontor, hensynssone bevaring og grønne uteoppholdsareal.

Informasjonsmøte 24. oktober

Det inviteres også til informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte, 24. oktober kl. 18.00. Misjonsmarka 12, i Aulaen.

Si din mening innen 6. november

Innspill til planarbeidet sendes til Gottlieb Paludan Architects, Pb. 18, 0216 Oslo, eller e-post: hh@gottliebpaludan.com med kopi til  By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 06.11.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Henrik Haver kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: hh@gottliebpaludan.com
eller telefon 97 74 87 67

Du kan også kontakte Silje Dons Ranhoff
på e-post silje.dons.ranhoff@stavanger.kommune.no 
eller telefon 51 50 80 83

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.