PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2831 del av turveistrekning Gauselstraen

Plan 2831 del av turveistrekning Gauselstraen

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Del av turveistrekning

Kommunen skal starte arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for plan 2831, detaljregulering for en del av turveistrekningen i Gauselstraen, Hinna kommunedel.

Formålet med planarbeidet er å sikre gjennomføring av en sammenhengende turtrasé på strekningen.

Varslet område omfatter areal for turveien i gjeldende regulering (plan 1811), en justert trasé, samt tilkomstveien opp mot gaten Gauselvågen.

Reuleringsplanen lå ute til høring til og med 23, mars 2023. Grunneiere ble varslet med brev. De har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sendte inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader blir referert/oppsummert i saken. har du bidratt med innspill vil ditt navn og adresse fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.