PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2833 Lervigsveien 14

Plan 2833 Lervigsveien 14

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Urbant boligområde

På vegne av Union Residential Development AS varsles det om oppstart av regulering for Lervigsveien 14, Storhaug kommunedel. 

Formålet med planen er å tilrettelegge for utbygging av et urbant boligområde ved sjøen som skal bidra positivt til områdets og Stavangers byutvikling.

Planforslaget vil regulere området til boligformål, sjøpromenade, næring- og fellesarealer, samt tilhørende teknisk infrastruktur og grøntarealer. En mulig utbygging av småbåthavn er også en del av det som skal vurderes i planprosessen.

Informasjonsmøte 12. juni

Det vil bli holdt et informasjonsmøte angående planarbeidet mandag 12.06.2023, kl. 17.00–18.00. Møtet holdes i Kvitsøygata 3, i lokalene til Områdesatsing Storhaug.

Si din mening innen 25. juni

Innspill kan sendes AFRY Ark Studio v/ Henrik Haver,
e-post: Henrik.Haver@afry.com eller Pb. 18, 0216 Oslo, med kopi
 til By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med planID 2833. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 25.06.2023.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.