Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2747 fv. 519 og fv. 4628 gjennom Judaberg sentrum

Plan 2747 fv. 519 og fv. 4628 gjennom Judaberg sentrum

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Oppjustering av fylkesvegen

Stavanger kommune varsler om oppstart av regulering for fylkesvegen gjennom Judaberg sentrum, Finnøy kommunedel. 

Formålet med planen er å forenkle vegsystemet fra gjeldende plan samtidig som en sikrer gode løsninger for både kjørende, gående og syklende.

Si din mening innen 2. juli

Merknader og innspill sendes til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 02.07.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Saksbehandler for planarbeidet vil være  til stede på innbyggertorget på Judaberg 15.06.2021 for å svare på spørsmål og ta imot innspill.