Smartbyen Stavanger - høst 2019

Introduksjon

Smartbyen er en ny metode i Stavanger kommune. Metoden bygger på samarbeid, innbyggerinvolvering og utprøving av nye løsninger og teknologi. Dette halvåret har vi lært av nordiske naboer og lagt enda mer vekt på samarbeid med næringsliv og innbyggere. 

Prosjekter og høydepunkt

Viktige leveranser og prosjekter smartbyen har jobbet med de siste seks månedene: 

 • Deltar i to nye forskningsprosjekter: Hverdagsinnovasjon og bærekraftig turisme i havna.
 • 30 ungdomsskoleelever deltar i programmet Smartybytalenter.
 • Fem 6. klasser gjennomfører programmet TeknologiSMART.
 • Avdelingen har bidratt til nytt nasjonalt veikart for smartby-arbeid.
 • Bidratt til nytt etter-og videreutdanningskurs i tjenesteinnovasjon og servicedesign på Universitetet i Stavanger. Oppstart februar 2020.
 • I samarbeid med Nordic Edge og Universitetet i Stavanger startet vi arbeidet med på å lage et nytt etter - og videreutdanningskurs i samskaping. Oppstart høsten 2020 ved Universitetet i Stavanger
 • Kopierer finsk smartbyprosjekt – kvikktest. Dette er en ny anskaffelsesmetode som gjør det enklere å teste nye løsninger sammen med næringslivet.
 • To ny busstopp har kommet til byen. Ett i Klubbgata og ett i Jernbaneveien. Her kan du lade mobilen, se når bussen kommer eller finne ut hva du kan gjøre i byen på trykkeskjermen.
 • Formidlet smartby-arbeidet vi gjør i Stavangerregionen på verdens største smartbykonferanse i Barcelona og lokalt på Nordic Edge Expo.
 • Stavanger vant Mobilitetsprisen – Norges smarteste by. Prisen ble delt ut av Statens vegvesen under Arendalsuka.
 • Takket være en offensiv satsing på nye ladepunkter og en helhetlig strategi for ladeinfrastruktur i Sør-Rogaland ble Stavanger for første gang kåret til Norges elbilhovedstad. Prisen deles ut av Norsk elbilforening under Arendalsuka.
 • En stor nasjonal kartlegging gjennomført av forsikringsselskapet IF og CICERO Senter for klimaforskning kårer Stavanger til landets best klimatilpassede kommune.
 • Utviklet og gjennomført Bootcamp bærekraft med rundt 100 deltakere.
 • Stavanger er en av fem byer som går inn i et nasjonalt samarbeid med FN-organisasjonen UNECE. Målet er å utvikle og etablere en systematisk standard for implementering av FNs bærekraftsmål.

Hvilket problem løser smartbyen?

Stavanger kommune har en viktig og krevende jobb foran seg. Vi skal nå klima- og bærekraftsmål samtidig som vi kommer til å bli hardt rammet av en eldrebølge i 2022. Det betyr at vi blir færre folk som skal jobbe med disse utfordringene, og flere som trenger hjelp og støtte fra kommunen.

Stavanger er også en by med et ensidig arbeidsliv – det er oljen som teller. Det gjør oss sårbare for svingninger i markedet som vi fikk erfare når 12.000 arbeidsplasser ble borte i 2014. Her har kommunen tatt flere grep, som vekstfondet og smartby. En av driverne i smartby-arbeidet er samarbeid med næringslivet. I slutten av 2019 lanserte kommunen en ny anskaffelsesmetode vi kaller Kvikktest. Målet er å teste nye løsninger sammen med næringslivet, og vi håper prosjektet fungerer som et springbrett for lokale selskaper til nye kunder og markeder.

Smartby er ikke løsningen på alt, men et viktig verktøy på veien til å håndtere disse samfunnsutfordringene.  

Oppsummert er den viktigste jobben smartbyen gjør:

 • Å skape en mer attraktiv by å etablere seg i, både for privatpersoner og bedrifter.
 • Å bidra til at Stavanger når klimamål og bærekraftsmål.

Hvordan jobber smartbyen?

En av smartbyens roller i kommunen er å teste ny arbeidsmetodikk. Metoden og verktøyene vi bruker i dag er basert på designmetodikk som tjenestedesign. Dette tar vi med oss inn alle våre prosjekter, i tillegg til å lære det bort til elevene som deltar i Smartbytalenter (ungdomsskole) og TeknologiSMART (6. klasse).

Elever på Roaldsøy skole viser fram ideen de har jobbet fram i programmet TeknologiSMART.
Elever på Roaldsøy skole viser fram ideen de har jobbet fram i programmet TeknologiSMART.
Foto: Inger Hanne Vikshåland

For å få trent flere i denne designmetodikken har kommunen og designbransjen tatt initiativ til å etablere en designutdanning ved Universitetet i Stavanger. Utdannningen tar blant annet utgangspunkt i miljøet rundt Hotellhøgskolen i dag har faget serviceledelse. Dette ligner i stor grad på tjenestedesign. Våren 2020 starter et 10-poeng etter- og videreutdanningskurs i tjenesteinnovasjon og servicedesign. Kurset er åpent for alle.

Samskaping

Samskaping er også en viktig del av smartbyens metode. Stavanger kommune har tidligere utviklet og gjennomført en intern samskapingsskole. Sammen med Universitetet i Stavanger og Nordic Edge skal vi nå videreutvikle og gjennomføre to runder med samskapingsskole på universitetet. Prosjektet har mottatt 1.3 millioner kroner og er finansiert av Kompetanse Norge.

Både designstudiet og samskapingsskolen er gode eksempler på hvordan vi går fra lokale tester til skalert løsning med samarbeidspartnere.

Bilde fra metodeverksted høsten 2019.
Bilde fra metodeverksted høsten 2019.
Foto: Glenn Sæstad

Infrastruktur for innovasjon

For at byen skal bli smartere må vi ha på plass en grunnleggende infrastruktur for innovasjon. Dette inkluderer deling av data som ikke er personsensitiv, datasjø, nettverk for sensorer og visualisering av datastrømmer. Denne infrastrukturen muliggjør telling, analysering og datadrevet beslutningsstøtte.

Stavanger kommune har jobbet langsiktig med å få på plass denne infrastrukturen. Mye av det smartbyen har bidratt med er nå allemannseie for næringslivet og andre som ønsker å benytte seg av denne infrastrukturen til å lage nye og nyttige løsninger.

Smartbyen 2020

Vi går et spennende år i møte. I tillegg til alle pågående prosjekter og initiativ skal vi særlig jobbe med:

 • Mer samskaping og involvering av innbyggere, næringsliv, akademia og andre byer. Her har Stavanger kommune tatt en ledende posisjon. Neste år skal vi bli enda bedre ved å videreutvikle metodene våre, og skalere de ved hjelp av samarbeidspartnere.
 • Vi skal jobbe mer med nye anskaffelsesmetoder. Dette er et viktig verktøy for å bli en smartere by. Her skal vi teste og lære sammen med næringslivet. Først ut er Kvikktest.
 • 1. januar 2020 har vi blitt en ny kommune. Med Finnøy og Rennesøy på laget skal vi utforske mulighetene i blant annet havbruk og landbruk.
 • Vi skal teste nye konsepter for nærdemokrati sammen med kommunedelsutvalg og innbyggere.
 • Smartbyens metode og prosess skal raffineres og bli enda tydeligere i prosjektutvelgelsen og når vi overleverer prosjekter til drift.

God jul!