PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Smartbyen Stavanger
  4. Innovasjons-prosjekter
  5. Bærekraftige nabolag

Bærekraftige nabolag - et nordisk samarbeidsprosjekt

Hva er et godt, sunt og bærekraftig bomiljø? Sammen med fire andre nordiske byer utforsker vi den grønne infrastrukturen, dyrking av mat og matlandskapet i lag med lokalt næringsliv. Målet med prosjektet er å lære hva som skaper gode, sunne nabolag som fremmer folkehelse og livskvalitet  

Om prosjektet

I prosjektet utforsker vi hvordan matlandskapet vi omgir oss med og den grønne infrastrukturen vi har tilgjengelig rundt oss, påvirker oss. Vi utforsker hele verdikjeden til mat i et gitt område, fra dyrking til servering og konsum. 

I dette prosjektet har vi tatt utgangspunkt i Storhaug og østre bydel i Stavanger. Innsikten vi får fra kartleggingen skal brukes til å identifisere behov og ønsker fra det lokale næringslivet og innbyggerne.  

Som en del av prosjektet gjennomfører vi en Kvikktest. Det er en åpen konkurranse der mange bedrifter skal ha mulighet til å delta, og kommunen kjøper korte eksperimenter. Basert på resultatene fra kvikktesten skal vi analysere resultatene, og finne muligheter for overføring til andre byer og steder i Norden. 

Bilde av ei dame som går i en åker midt i byen.
Foto: Visit Finland, Julia Kivelä

Kvikktest

Fra april til september 2021 gjennomføres det kvikktester i Helsingfors (Helsinki), Vantaa og Stavanger. Kvikktest er en prosess der oppdragsgiveren går ut med en utfordring, og inviterer bedrifter til å teste nye produkter og tjenester som kan være med å løse utfordringen. En kvikktest gjennomføres på seks måneder, og bruker åpen konkurranse slik at gründere og oppstartsselskaper skal kunne delta. 

Kvikktestens utfordring

Hvordan kan vi gjøre sunn, lokal mat mer tilgjengelig for innbyggerne? 

Dette testes i Stavanger

Co-creators AS og Reveel (tidligere Nib Chain AS) er valgt ut til å gjennomføre en kvikktest. Konseptet heter "Pick med up - local food opportunities". Her skal de se nærmere på tre utfordringer knyttet til lokal mat: pris, bevissthet og tilgjengelighet. 

Sammen vil de undersøke hvordan vi kan støtte og bidra til å skape nye forretningsmodeller som fremmer lokal og sunn mat, og hvordan vi kan gjøre maten lett tilgjengelig i nabolagene.

Les mer om konseptet her

Bredt fagområde

Dette er et bredt fagområde der mye er udefinert, men potensialet er stort. I prosjektet jobber de fem byene med å kartlegge og utforske tematikken fra ulike vinkler. Alt fra digitale tvillinger som skal se på hvordan grønn infrastruktur påvirker bymiljøet over tid, til hvordan en kan øke kunnskapsnivået i befolkningen knyttet til mat og helse. I Stavanger ser vi nærmere på matlandskapene vi omgitt av,  og hvordan disse påvirker nabolagene. 

Nordisk samarbeid  

Prosjektet er en del av Nordic Healthy Cities-samarbeidet mellom Nordic Smart City Network og Nordic Innovation. Prosjektet ledes av Forum Virium Helsinki som har med seg Stavanger, Vannta, København og Kristiansand. 

  • Nordic Smart Cities er et nordisk smartbynettverk. Fra Norge deltar byene Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Oslo og Bærum. 
  • Prosjektet er delfinansiert av Nordic Innovation og medlemsbyene. Dette er ett av fem prosjekter i det nordiske nettverket innen folkehelse.  
  • Et matlandskap er det mattilbudet som omringer oss, og som vi har enkel tilgang til. F.eks. din lokale matbutikk, restaurant, cafe eller der det dyrkes mat i ditt område. På engelsk er begrepet foodscapes brukt  
  • Grønn infrastruktur er de grønne lungene i byen. F.eks. parker, insekts vennlige områder, lekeplasser, marker og områder der en kan dyrke spiselige vekster.  

Kontaktinformasjon