PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Smartbyen Stavanger
  4. Innovasjons-prosjekter
  5. Decidim

Decidim: et verktøy for deltakende demokrati

Decidim er et verktøy for deltakende demokrati som åpner for at innbyggerne kan spore innholdet i en beslutningsprosess og påvirke den.

2023: Mitt nabolag som smartby-prosjekt er ferdigstilt, og blir nå driftet av innbyggerdialog-avdelingen. Les mer her: Nå lanseres "Mitt nabolag!"

I prosjektet Mitt nabolag har vi testet og utviklet den digitale plattformen Decidim; et verktøy for deltakende demokrati som skal gjøre det enklere for innbyggere å delta i medvirkningsprosesser.

Hva er Decidim?

Decidim er en samhandlingsplattform som gjør det mulig å gjennomføre medvirkningsprosesser sammen med innbyggere. Det er modulbasert verktøy hvor kommunen og innbyggerne selv kan velge de modulene som passer for oppgaven. Myndigheter kan bruke verktøyet til å informere om pågående saker, og samle meninger som er for eller mot foreslåtte tiltak. Innbyggerne kan bruke Decidim til å levere inn egne forslag, og til å stille krav til myndigheter i ulike spørsmål. 

Hvorfor trenger vi en slik plattform?

Med fremveksten av nye teknologiske plattformer forventer innbyggerne å bli lyttet til og bli mer involvert i ulike typer beslutningsprosesser. I en smartby-kontekst handler dette om revitalisering av demokrati og styringsform. En del av smartbyens rolle er å bidra til en enklere hverdag for innbyggerne og å styrke demokratiet, gjennom samarbeid, innbyggerinvolvering og teknologi.

Å tilgjengeliggjøre informasjon om utviklingsprosjekter i byen vår, og gjøre det enklere for innbyggere å involvere seg er viktige bærebjelker i demokratiet. Dette vil sørge for at vi bygger et samfunn basert på involvering og bygger fellesskap.

Hva vil vi oppnå?

Målet med testing av Decidim er at det skal være enklere for innbyggere å delta i utviklingen av sine nærmiljø og gjøre beslutningsprosesser mer tilgjengelig slik at flere stemmer blir hørt. Plattformen muliggjør også prosesser som deltagende prioritering og folkebudsjettering hvor man gir innbyggere mer aktiv medbestemmelse i beslutninger og prioriteringer. Økt bruk av elektroniske verktøy ved demokratiske prosesser (e-demokrati) kan bidra til å:  

  • skape større tillit til forvaltningen og demokratiet gjennom åpne og mer gjennomsiktige politiske og administrative prosesser, der innbyggerne selv velger hvordan de ønsker å delta. 
  • senke terskelen for å delta i demokratiske prosesser.
  • revitalisere styringsformen demokratiet gir

Hva har vi gjort?

Smartbyen har sammen med andre norske kommuner bygger nettverk og kompetanse om digital medvirkning. Dette er støttet av KS gjennom et forskning- og utviklingsprosjekt, hvor formålet er å teste en samhandlingsmodell for temaet digital medvirkning. På den måten kan kommunene nyttiggjøre seg av hverandres kompetanse og praksis, og øke kvaliteten på digital medvirkning blant norske kommuner.

I Stavanger og de andre byene innebærer dette en aktiv testing av plattformen Decidim sammen med innbyggere. I Stavanger har hver kommunedel fått sitt «område» på plattformen og her skal aktive medvirkningsprosesser synliggjøres for innbyggere, slik at man enkelt kan finne fram til saker som angår en selv.

Smartbyen, sammen med Innbyggerdialog, bygger samtidig kompetanse om bruk av Decidim i organisasjonen og infrastruktur som gjør det mulig for kommunens ansatte å ta i bruk Decidim i medvirkningsprosesser.

Hva skjer videre?

Nå som Mitt nabolag går fra å være et prosjekt og en test i kommunen til å bli en del av drifitsapparatet overføres ansvaret for videre utprøving og utvikling av Mitt nabolag til avdelingen innbyggerdialog. 

Kontaktinformasjon

Milena Suboticki

rådgiver

Mobil:
916 95 719
Telefon:
51 50 77 05
E-post:
milena.suboticki@stavanger.kommune.no
Profilbilde av Jørgen Grønnevik Hopland

Jørgen Grønnevik Hopland

rådgiver for smartbyavdelingen

Mobil:
926 95 559
E-post:
jorgen.gronnevik.hopland@stavanger.kommune.no