PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Smartbyen Stavanger
 4. Innovasjons-prosjekter
 5. Hverdagsinnovatør

Hverdagsinnovatører

Mange ideer skapt rundt kjøkkenbordet har mulighet til å bli innovasjoner. Ved å videreutvikle og ta i bruk innovasjonene fra innbyggerne, vil vi øke innovasjonskraften i befolkningen, næringslivet og offentlig sektor.

Forskningsinstituttet Norce (tidligere Iris), Nordic Edge og smartbyavdelingen i Stavanger kommune gått sammen for å forske på lokale hverdagsinnovatører i Stavangerregionen.
Illustrasjonsbilde med teksten: En hverdagsinnovatør er en privatperson som har fanget opp et uløst behov eller en uløst utfordring, har utviklet en idé og et forslag til å løse utfordringen, og bruker sin egen fritid og egne ressurser i arbeidet.
Gjennom prosjektperioden har 15 innovative innbyggere blitt forsket på og fortalt om drivkrefter, behov og barrierer som de møter på i deres utviklingsarbeid. Forskningsfunnene viser hvilke faktorer som kan øke sjansene for at innbyggerinnovasjoner kan føre til kommersialisering, og dermed bidra til mer innovasjon i samfunnet. Funnene har gitt grunnlag for videre jobbing i prosjektet.

Er du en hverdagsinnovatør?

Mer enn 10 prosent av all innovasjon i Norge oppstår rundt kjøkkenbordet hjemme hos vanlige folk. Mange av disse ideene både kan og vil bli nye selskaper med den rette oppfølgingen. Dette gir store muligheter for å øke innovasjonskraften til befolkningen, næringslivet og offentlig sektor. 

En guide til hverdagsinnovatører, illustrasjon.

Stavanger Kommune, Norce og Nordic Edge har laget en hjelpe-veileder, en guide for hverdagsinnovatører, som kan få innovasjonen ut av kjøkkenet og garasjen, og ut i verden - til noe som har potensiale til å vokse og skape arbeidsplasser.

Erik Lerdahl, smartby-rådgiver, vil ha oppfinnelser ut av kjøkkenet og garasjen - og ut i verden, til nytte for flere.
Erik Lerdahl, smartby-rådgiver, vil ha innovatører ut av kjøkkenet og garasjen - og ut i verden, til nytte for flere.

Slik jobber vi med prosjektet

 • Høsten 2019 søkte vi etter innovative innbyggere som ønsket å delta i forskingsprosjektet.
 • Dette resulterte i 15 hverdagsinnovatører som har gitt Norce et innblikk i hva de gjør og hvordan de arbeider.
 • Hverdagsinnovatørene ble invitert til en samlingsbasert møtearena, for å dele erfaringer og muligheter.
 • De innovatørene som har ønsket det, har blitt satt i kontakt med bedrifter og aktører som kan hjelpe med å videreutvikle ideene og konseptene.
 • Sammen med næringslivet og kommunesektoren har hverdagsinnovatørene deltatt på en samskapingskonferanse høsten 2021, for å fremme produkt- og tjenestedesign.
 • Fra tidlig høst 2020 til våren 2021 har Norce gjennomført kartleggingssamtaler, dybdeintervju, observasjoner og gruppesamtaler med de 15 hverdagsinnovatørene.
 • I 2022 har vi evaluert funnene fra prosjektet og utarbeidet en rapport.
 • Forskningsrapporten «Fra ide til kommersialisering» ble lansert november 2022.
 • På bakgrunn av rapporten lager Nordic Edge en brosjyre som gir råd og retning for hverdagsinnovatører som er i idéfasen.
 • I 2023 følger vi opp utfordringene og behovene presentert i rapporten.
 • Målet er bedre tilrettelegging for innovasjon blant innbyggerne basert på tilbakemeldingene fra hverdagsinnovatørene. Forslagene innebar blant annet:
  • Lavterskel delingsarenaer i form av fysiske møteplasser for deling av kompetanse, og tilbud om fagdager og kursing.
  • Digital portal som samler nyttig informasjon for innovatører og grundere.
  • Undersøke muligheten for å utvikle et rådgivende og nettverksbyggende mellomledd mellom gründere og samarbeidsbedrifter, investorer og andre.
  • Utforske nye og utnytte eksisterende uttestingsarenaer for innovatører

1. Komme i kontakt med hverdagsinnovatører

 • Høsten 2019 søkte vi etter innovative innbyggere som ønsket å delta i forskingsprosjektet.
 • Dette resulterte i 15 hverdagsinnovatører som har gitt Norce et innblikk i hva de gjør og hvordan de arbeider.

2. Idéutvikling med hverdagsinnovatørene

 • Hverdagsinnovatørene ble invitert til en samlingsbasert møtearena, for å dele erfaringer og muligheter.
 • De innovatørene som har ønsket det, har blitt satt i kontakt med bedrifter og aktører som kan hjelpe med å videreutvikle ideene og konseptene.
 • Sammen med næringslivet og kommunesektoren har hverdagsinnovatørene deltatt på en samskapingskonferanse høsten 2021, for å fremme produkt- og tjenestedesign.
 • Fra tidlig høst 2020 til våren 2021 har Norce gjennomført kartleggingssamtaler, dybdeintervju, observasjoner og gruppesamtaler med de 15 hverdagsinnovatørene.

3. Evaluering

 • I 2022 har vi evaluert funnene fra prosjektet og utarbeidet en rapport.
 • Forskningsrapporten «Fra ide til kommersialisering» ble lansert november 2022.
 • På bakgrunn av rapporten lager Nordic Edge en brosjyre som gir råd og retning for hverdagsinnovatører som er i idéfasen.

4. Oppfølging

 • I 2023 følger vi opp utfordringene og behovene presentert i rapporten.
 • Målet er bedre tilrettelegging for innovasjon blant innbyggerne basert på tilbakemeldingene fra hverdagsinnovatørene. Forslagene innebar blant annet:
  • Lavterskel delingsarenaer i form av fysiske møteplasser for deling av kompetanse, og tilbud om fagdager og kursing.
  • Digital portal som samler nyttig informasjon for innovatører og grundere.
  • Undersøke muligheten for å utvikle et rådgivende og nettverksbyggende mellomledd mellom gründere og samarbeidsbedrifter, investorer og andre.
  • Utforske nye og utnytte eksisterende uttestingsarenaer for innovatører

 

Rapport: drivkrefter og barrierer for hverdagsinnovatørene

Norce har gjennomført kartleggingssamtaler, dybdeintervju, observasjoner og gruppesamtaler med 15 hverdagsinnovatører. I rapporten Fra idé til kommersialisering oppsummerer vi drivkreftene og faktorene som ligger bak hverdagsinnovatørene, samt barrierene de opplever for å kunne gå videre til en kommersialisering av løsningene.

I rapporten kommer det blant annet fram at hverdagsinnovatørene ønsker seg:

 • Lavterskel delingsarenaer i form av fysiske møteplasser for deling av kompetanse, og tilbud om fagdager og kursing.
 • Digital portal som samler nyttig informasjon for innovatører og grundere.
 • Undersøke muligheten for å utvikle et rådgivende og nettverksbyggende mellomledd mellom gründere og samarbeidsbedrifter, investorer og andre.
 • Utforske nye og utnytte eksisterende uttestingsarenaer for innovatører

Her kan du laste ned og lese hele rapporten, finnes på norsk og på engelsk.

9. november 2022 inviterte vi, sammen med Norce og Nordic Edge, til et seminar for å presentere resultatene fra prosjektet. Her kan du se opptak fra seminaret:

Hvorfor jobber vi med dette

Behovet for innovasjon og fornyelse i norsk næringsliv og offentlig sektor øker. Forskning utført av Norce viser at 11,5 prosent av den norske befolkningen bruker egne penger og fritid på å utvikle nye produkter og tjenester. Bare i Stavangerregionen utgjør dette rundt 30 000 mennesker. Det betyr at mange ideer, konsepter og prototyper har muligheter til å bli innovasjoner.

For å tilrettelegge for og stimulere til innovasjon i befolkningen, har smartbyavdelingen, forskningsinstituttet Norce (tidligere Iris) og Nordic Edge gått sammen for å forske på hverdagsinnovatører i Stavanger-regionen.

Prosjektet ledes av Norce som samarbeider med Stavanger kommune og Nordic Edge. Prosjektet støttes av Regionale forskningsfond Vestlandet (RFF).

Prosjektperioden er fra 2019 til 2023.

Kontaktinformasjon

Foto av Jens Otto Skåra Hansen

Jens Otto Skåra Hansen

konstituert smartbysjef

Mobil:
975 49 800
E-post:
jens.otto.skara.hansen@stavanger.kommune.no