PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Smartbyen Stavanger
  4. Smartby-prosjekter
  5. Ungspark

Har elsparkesykler endret unges reisevaner?

Er du selv eller kjenner du noen mellom 13 og 22 år? Vi vil gjerne vite mer om deres reisevaner. Du trenger ikke bruke elsparkesykkel for å bli med i undersøkelsen.

På få år har elsparkesykler blitt et svært populært fremkomstmiddel. Det er blitt gjort flere undersøkelser om elsparkesykkelbruk blant voksne, men det finnes lite forskning om hvordan elsparkesykkelen påvirker måten unge reiser på og hvordan de bruker elsparkesykler i hverdagen. Dette skal nå kartlegges i Stavanger.

Portrettbilde av ung jente med el-sparkesykkel i høstlige omgivelser.

Å kartlegge hvordan de yngste bruker elsparkesykkel er viktig av flere grunner:
– Vi vil gjerne vite mer om hvilke aktiviteter som blir erstattet når unge bruker elsparkesykler. Går eller sykler de mindre for eksempel? Erstatter det buss eller bil? Det er også interessant å vite mer om hvordan de unge vurderer sikkerhet, fremkommelighet og risiko, og i hvor stor grad de egentlig havner i farlige situasjoner i trafikken, sier Gunnar Edwin Crawford, leder for smartby-avdelingen i Stavanger kommune.

Resultater

Den første spørreundersøkelsen gjennomført høsten 2021 viste at ungdom i Stavanger går mer, sykler mer og bruker mindre bil enn ungdom i flere av de andre åtte kommunene som er med i prosjektet.

I Stavanger svarte 71 prosent at de går mer enn 5 minutter hver dag, det er bare Oslo (77 prosent) og Bærum (73 prosent) som går mer enn oss. Hele 19 prosent av de som svarte for Stavanger oppga at de sykler hver dag, her er det bare Kongsberg (26 prosent) og Horten (21 prosent) som sykler mer enn oss. I bilbruk er det bare ungdom i Oslo som kjører mindre enn oss (8 prosent) mot 15 prosent av ungdommene som svarte fra Stavanger.

Transportøkonomisk institutt skal publisere to rapporter med mer dyptgående analyse når de har fått svarene fra runde to med spørreundersøkelse.

Spørreundersøkelse

Den første spørreundersøkelsen ble gjennomført i oktober og november 2021.

Juni 2022 gjennomføres det en ny spørreundersøkelse blant ungdom mellom 13 og 22 år, du trenger ikke bruke elsparkesykkel for å delta. For de mellom 13 og 15 år må vi ha samtykke fra foresatt (se lenke under). Du svarer på undersøkelsen via mobiltelefon eller PC/Mac. Spørreundersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Transportøkonomisk institutt og er en del av prosjektet Ungspark. Frist for å svare er 29. juni.

Ungdom mellom 16-22 år DELTA HER

Har du ungdom mellom 13-15 år GÅ INN HER

Her kan du lese mer om selve undersøkelsen.

Reiseregistreringer

Ungdom som deltar i spørreundersøkelsen inviteres til å bruke appen Fotefar over en to-ukers periode høsten 2021. Appen registrerer automatisk alle reiseminutter i løpet av dagen, slik som antall minutter du går, sykler, bruker elsparkesykkel, tar buss osv. Dette gjør den ved hjelp av sensorteknologi som finnes i smarttelefonen din. GPS-informasjon lagres i appen, men dette er ikke noe vi har tilgang til eller behandler i undersøkelsen. Alle som også bruker appen kan være med i en ny trekning av et gavekort på 2000 kroner hos Junkyard.

Resultatene av spørreundersøkelsen og reiseregistreringen blir en del av en større undersøkelse som gjennomføres i totalt ni kommuner. Vi vil bruke lærdommen fra undersøkelsen til å bedre bruken av og tilretteleggingen for elsparkesykler og andre transportmidler.

Har du spørsmål om undersøkelsen?

Profilbilde av Jørgen Grønnevik Hopland

Jørgen Grønnevik Hopland

rådgiver for smartbyavdelingen

Mobil:
926 95 559
E-post:
jorgen.gronnevik.hopland@stavanger.kommune.no