PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Sosialtjenester
 3. Flyktningtjenesten i Stavanger
 4. Flyktninger fra Ukraina

Flyktninger fra Ukraina

Kort fortalt

 • Flyktninger fra Ukraina har kollektiv midlertidig beskyttelse i Norge.
 • Stavanger kommune vedtok å bosette 750 flyktninger, inkludert 10 mindreårige, i løpet av 2022 og 770 flyktninger (inkludert 10 mindreårige) i løpet av 2023.

Information in other languages

Kollektiv midlertidig beskyttelse

Norge gir kollektiv midlertidig beskyttelse til ukrainske flyktninger.

Hva betyr dette?

 • Tillatelsen er tidsbegrenset og gis for ett år av gangen i inntil tre år.
 • Du har rett på helsehjelp via offentlige helsetjenester
 • Du har rett til å jobbe i Norge.
 • Barna dine har rett til barnehageplass og skolegang. Les mer om barnehage- og skoletilbud til flyktninger. 
 • Er du er mellom 18 og 55 år har du rett og plikt til å følge introduksjonsprogram, som blant annet omfatter opplæring i norsk og samfunnsfag. Du finner informasjon om introduksjonsprogrammet på norsk og på flere andre språk hos IMDi. 
 • Familiemedlemmene dine som ikke er omfattet av ordningen for kollektiv beskyttelse kan søke om familieinnvandring til Norge etter vanlige regler.
 • Kollektiv beskyttelse danner ikke grunnlag for permanent opphold de tre første årene, men etter tre år kan du få en midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold.
 • Du har plikt til å fortelle sannheten. Hvis du har gitt oss uriktige opplysninger eller latt være å nevne forhold som har vesentlig betydning for tillatelsen du får, kan du miste tillatelsen din.

Les mere om kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge på UDI.

 

Flyktninger fra Ukraina: Hvem gjør hva? 

Her en oversikt over hvem som gjør hva:

Politiet: Tar seg av registrering av søknader om asyl.    

UDI - Utlendingsdirektoratet: Gir beskyttelse og sørger for innkvartering i ulike mottakssentre.

Les mer på udi.no/krisen-i-ukraina.

IMDi – Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet: koordinerer bosettings- og integreringsarbeid. IMDI bestemmer i hvilken kommune flyktningene blir bosatt.

Les mer på imdi.no.

Kommunene: Gir tjenester (helse, skole, barnehage etc) til de som bor i mottak/akuttinnkvartering og bosetter og integrerer flyktninger etter avtale med IMDI.   

Registrering hos politiet/UDI

Flyktninger som kommer til Norge må registrere seg hos politiet for å søke om beskyttelse (asyl). Oppdatert informasjon om registrering finnes på politiets nettsider.

Flyktningmottak i Stavanger

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å ta imot flyktninger som kommer til Norge. Disse innkvarteres på mottak. I Stavanger driver Hero Stavanger Asylmottak (Thon Apartments Hotell) med 150 plasser.  

Bosetting i Stavanger

Stavanger kommune vedtok å bosette 750 flyktninger, inkludert 10 mindreårige, i løpet av 2022. For 2023 er det vedtatt å bosette 770 flyktninger (inkludert 10 mindreårige).

Helsetjenester til flyktninger fra Ukraina

Fordrevne fra Ukraina som kommer til Norge har samme rett til helsetjenester som befolkningen ellers. Et eget helseteam fra kommunen kartlegger helsetilstanden til ukrainere som kommer til akuttinnkvartering i kommunen og sikrer videre nødvendig helsehjelp. Helseteamet kan kontaktes på epost: flyktninghelseteam@stavanger.kommune.no eller tlf 47318301

De som bor privat som et alternativ til mottak (AMOT) eller har avtalt selvbosetting, kan kontakte smittevern- og vaksinasjonskontoret i Stavanger ved behov for nødvendig helsehjelp før man har fastlege. Kontaktinformasjon: smittevern og vaksinasjonskontoret i Stavanger.

For mer informasjon om helsehjelp og rett til fastlege se her

Tjenester fra kommunen

Stavanger kommune gir tjenester (helse, skole, barnehage etc) til de som bor i mottak/akuttinnkvartering og bosetter og integrerer flyktninger etter avtale med IMDI.

Nyttige lenker