PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Veg og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Fornyelse av vannledning på Forusbeen

Fornyelse av vannledning på Forusbeen

Stavanger kommune skal fornye vannledningen i Forusbeen, ved å trekke inn en ny plastleding i det gamle røret.

 

PROSJEKTBESKRIVELSE
Stavanger kommune skal fornye vannledningen i Forusbeen, ved å trekke inn en ny plastleding i det gamle røret. Dette vil medføre mindre graving i gatene, da vi bare må grave ned på vannkummer, retningsendringer og tilknytningspunkter til byggene. Det må også graves noen trekkegroper som gjør det mulig å trekke inn den nye ledningen.

Arbeidet starter opp i slutten av august. Vannledningen skal fornyes mellom rundkjøringen Forusveien/Forusbeen til rundkjøringen som går ned til motorveien. Først skal vi fornye ledningen mellom rundkjøringen Forusbeen/Ulsbergbakken og Forusbeen 20. Etappe 1 er planlagt ferdig i okt, mens etappe 2 (rundkjøringen mellom Ulsbergbakken og Heddeveien) er planlagt ferdig i jan 2022, etappe 3 (Heddeveien til motorveien) er planlagt ferdig april 2022.

Oversikt
Oversikt

Oversikt over groper
Oversikt over groper

VANNFORSYNING I ANLEGGSPERIODEN
Eiendommer som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. I innkjørsler vil disse bli lagt i kabelbeskyttere som vil ligge som fartshumper inn til områdene. 

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute. De provisoriske vannledningene inn til huset ligger over bakken og vil fryse dersom det ikke er bevegelse i vannet.

Dersom vannet skulle fryse, ta kontakt med Henning Johannessen telefon 90889433 eller Midbøe AS, telefon 95842400

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet. Dere vil da få beskjed.

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN
Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men det vil foran flere av innkjørslene komme kablebeskyttere som vannledningene vil ligge inn i.

For å få trafikken til å flyte best mulig, selv om det er groper i veien, vil veien bli stengt noen plasser og omkjøring skiltet. Enkelte busstopp vil bli stengt og vi henviser til nærmeste busstopp. Vi anbefaler å følge skiltingen.

Kartutsnitt omkjøring Forus etappe 2Brakker og utstyr blir lagret på anlegget innenfor sperringer.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

KONTAKT OSS
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

Kontakt oss

Henning Johannesen

oppsynsmann

Mobil:
908 89 433
E-post:
Henning.johannesen@stavangeer.kommune.no

Kine Homleid Johansen

Prosjektleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@stavanger.kommune.no