Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Veg og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Håhammarbrautene VA anlegg

Håhammarbrautene VA anlegg

Flyfoto med markeringer i området

Prosjektbeskrivelse

På grunn av flere brudd skal Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdelingen skifte ut vannledningen i Håhammerbrautene. Ved videoinspeksjon fant vi at noen av stikkledningene var feilkoblet, dette vil vi prøve og rette opp samtidig. Arbeidet vil foregå i Håhammerbrautene, i vei, langs sjølinjen. Arbeidet må gjøres da eksisterende ledningsnett er stedvis i svært dårlig forfatning.

Arbeidet starter opp i februar/mars 2021. og skal etter planen være ferdig i september 2022.

Vannforsyning i anleggsperioden


Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. De midlertidige vannledningene vil bli rullet ut først over eiendommene. Når alle ledningene ligger klare for oppkobling, vil En rørlegger ta kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen. Er det ikke mulighet for oppkobling inne i huset kobler rørlegger den til i utekranen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsåperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Omkjøringsveier vil bli skiltet.

Brakker og utstyr blir lagret på anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Midlertidig omkjøringsvei

I Håhammerbrautene er det trangt. For at dere som bor der, i tillegg til utrykningskjøretøy skal komme forbi grøften, lager vi en midlertidig anleggsvei. Omkjøringsveien vil ligge langsgående, mellom eksisterende vei og sjø. Områdene vi berører vil bli satt i stand igjen når prosjektet er ferdig.

Ferdigstillelse av anlegg

Asfalt er på plass og nå gjenstår kun i stand setting av diverse eiendommer, samt litt rydding og småting. Regner med vi flytter til neste lokasjon om noen få uker.

 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

Kontaktinformasjon

Stig Toadalen

Prosjektleder

Mobil:
952 95 070
Telefon:
952 95 070
E-post:
stig.toadalen@stavanger.kommune.no

Leif Harald Hansen

oppsynsmann

Mobil:
908 89 410
E-post:
leif.harald.hansen@stavanger.kommune.no