PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Veg og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Renovering av avløpsledninger

Renovering av avløpsledninger

Stavanger kommune skal skifte ut ca 470 meter med vann- og avløpsledninger i Myrvangveien, Vårliveien, Køhlers vei og Roald Amundsens vei. Avløpsledning skal få større dimensjon og i tillegg skal det legges en overvannsledning som skal fange opp overvann som kommer fra veiareal.

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal skifte ut ca 470 meter med vann- og avløpsledninger i Myrvangveien, Vårliveien, Køhlers vei og Roald Amundsens vei. Avløpsledning skal få større dimensjon og i tillegg skal det legges en overvannsledning som skal fange opp overvann som kommer fra veiareal.

Køhlers vei og Myrvangveien skal pusses opp og gjøres mer attraktiv for gående og syklende. I Køhlers vei skal fortauene utvides og gateparkeringen skal struktureres i parkeringslommer på nordsiden av veien. I Myrvangveien skal gateparkeringen fjernes helt og det skal etableres en tosidig rabatt med smågatestein fra Køhlers vei til Veumveien. I tillegg vil det lages en ny grønn rabatt ved Haugvaldstadminde.

Oversikt anlegg
Oversikt anlegg

Framdrift

Oppstart vil bli i løpet av august 2021 og forventes ferdig mars 2023. Arbeidet vil bli utført av Plan- og anleggsavdelingen i Stavanger kommune.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Stikkledninger fra hovedledning til bolig

Når vi skifter ut hovedledninger i vei vil vi utføre en videoinspeksjon av stikkledninger inn til hus. Der det avdekkes private stikkledninger som er dårlig kan dere bli pålagt å skifte ut disse.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene. Husstander som trenger det vil få midlertidig tillatelse til å parkere i nærheten.

Brakker og utstyr blir lagret på anlegget.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

 

Prosjektleder

Heidi Lindseth

Telefon:
992 78 887
E-post:
heidi.lindseth@stavanger.kommune.no