PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Veg og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Ryfylkegata for buss og sykkel

Ryfylkegata er blitt vei for sykkel og kollektivtrafikk

Ryfylkegata har gått gjennom en større oppgradering og er blitt en viktig vei reservert for syklister, kollektivtrafikk og fotgjengere.

Dagny klipper snora i Ryfylkegata

Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken klippet snora for åpning av den renoverte Ryfylkegata i september 2021.

Fra Lervig og Storhaug til sentrum

At Ryfylkegata nå er tilrettelagt for syklister gir syklistene et sammenhengende sykkelnett fra Breivikvegen via Harald Hårfagres gate og Pedersgata videre inn til Nytorget.

I tillegg til å tilrettelegge gaten for syklister, har vann- og avløpssystemet blitt oppgradert. Det har også blitt enklere for bussen å komme fram i gata.

Leder for UMU Rune Askeland, varaordfører Dagny Sunnanå Hausken og Tore Espedal fra Bymiljøpakken tok den første sykkelturen i den nyåpnede Ryfylkegata.

 

En del av Bymiljøpakken

Kommunens arbeid med løsningene for kollektiv- og sykkeltrafikk er støttet av Bymiljøpakken. Den finansierer veier, kollektivtiltak og bedre løsninger for syklister i Stavanger-regionen ved hjelp av statlige midler og bompenger.

Arbeidet i Ryfylkegata er både en del av kommunens sykkelstrategi, og skal budra til å nå kommunens ambisiøse klimamål. Ett mål er at biltrafikken ikke skal øke. Da må kommunen legge godt til rette for syklister, gående og kollektivtransport.

Andre ting som skjer i Lervig-området

Parallelt med fornyelsen av vann- og avløpsnettet pågår også andre bygge- og anleggsprosjekter i Lervig. Her kan du lese mer om dem:

Kontaktinformasjon

Mari Skogerbø

prosjektleder

Telefon:
476 66 702
E-post:
mari.skogerbo@stavanger.kommune.no

Kjetil Tollefsen

byggeleder

Telefon:
991 61 155
E-post:
kjetil.tollefsen@stavanger.kommune.no