Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Veg og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate

Sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune ved Plan og anleggsavdeling skal etablering sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate, fra Oscar Wistings gate til snuplass ved Auglend skole.

Hensikten er å tilrettelegge for myke trafikanter, både gående og syklende. Hele gaten blir reetablert med smalere kjørebane, nye fortau og røde sykkelfelt.

Parkering for beboere i Hjalmar Johnsens gate fjernes. Korttidsparkeringsplasser i forbindelse med av- og pålessing ved Auglend skole beholdes. Alle avkjørsler til private eiendommer i Hjalmar Johansens gate beholdes.

Det vil bli opparbeidet nye parkeringsplasser i sidegatene Kon Tiki-svingen, Hans Egedes gate og Michael Sars gate.

På bilde under er det markert hvor det skal opparbeides felles parkeringsplasser for beboere. Eksisterende parkeringsplasser som er markert på bilde skal asfalteres. Dette i henhold til rekkefølgekrav gitt i reguleringsplan 2505. Eksisterende parkeringsplasser som ikke er markert på bildet beholdes slik de er i dag.

flyfoto over anleggsområdet

Reguleringsplan

Utdrag fra gjeldende reguleringsplan 2505:

plankart for reguleringsplan

Oppstart anlegg

Planlagt oppstart anlegg er desember 2020. I første omgang er det parkeringsplassene i sidegatene som blir opparbeidet.

Opparbeidelsen av Hjalmar Johansens gate har oppstart våren 2021.

Følg prosjektet videre

Vi beklager forsinkelsene som har oppstått i Hjalmar Johansens gate. Nå er det været som jobber litt mot oss. Det er ikke bra å asfaltere når det regner for mye eller er for kaldt. VI har nå klart å få ferdig fortauet i Hjalmar Johansens gate, men mangler fremdeles det siste laget i veien. Dette blir ikke tatt før været tilsier det. Det som gjenstår etter asfaltering av det siste laget i veien, er fartshumper i Hjalmar Johansens gate og sidegatene. Et parti med asfalt i Kon-Tiki Svingen skal også utbedres. Når dette er på plass, kommer det også fartshumper i sidegatene. Når asfalten er på plass, skal vi også merke opp gaten, og sykkelfeltet skal males rødt.

For tiden holdes det litt høy fart i Hjalmar Johansens gate, for å prøve å få ned farten ser vi på ulike tiltak. Vi ser på muligheten for å formerke sykkelfeltet, slik at gaten blir delt mellom bilistene og de som sykler også før den permanente merkingen er på plass. Hjelper ikke dette, ser vi også på muligheten for å sette opp noen midlertidige fartshumper i gaten. Når sykkelfeltet er på plass, vil det heller ikke være lov til å parker i Hjalmar Johansens gate.

 

Kontakt oss

Kontakt oss om du har noen synspunkter til arbeidet.

Kontaktinformasjon

Susanne Flikka Lende

Prosjektleder

Telefon:
51 50 78 44
E-post:
susanne.lende@stavanger.kommune.no

Henning Johannessen

oppsynsmann

Mobil:
908 89 433
E-post:
henning.johannesen@​stavanger.kommune.no

Kine Homleid Johansen

prosjektleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no