Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Veg og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Tjodolvs gate blir sykkelprioritert

Tjodolvs gate blir sykkelprioritert

Kort fortalt

  • Tjodolvs gate, mellom Peder Klows gate og Mosvannet transformatorstasjon blir omgjort til sykkelprioritert gate.

Tjodolvsgate

Plan og anleggsavdelingen i Stavanger kommune ønsker å informere om at Tjodolvs gate, mellom Peder Klows gate og Mosvannet transformatorstasjon blir omgjort til en sykkelprioritert gate. 

Det ble våren 2021 gjennomført en høringsrunde der innbyggere kunne komme med innspill og kommentarer til planen.

Status

Arbeidet i Tjodolvs gate nærmer seg slutten, men det er fortsatt enkelte ting som gjenstår:

  • På grunn av frost og snø de siste ukene, så er ikke merkingen av gangfelt ved opphøyd kryss ferdig. Dette tas så fort det er værforhold til det.
  • Det mangler forsegling av skjøter flere steder. Dette tas så fort det er værforhold til det.
  • Arbeid med planting av trær, isåing av gress og planting av stauder er utsatt til våren 2022.
  • Det røde dekket merkes opp våren 2022.

Hva er en sykkelprioritert gate?

I en sykkelprioritert gate deler bilister og syklister veibanen, men syklister blir prioritert. Til forskjell fra i sykkelgater er altså biltrafikk tillatt, men bilistene må vise spesielt hensyn, og tilpasse kjøremønsteret til syklistene. Fotgjengere har eget fortau.

Fra før har Møllegata, Seehusens gate og deler av Jens Zetlitz gate blitt omgjort til sykkelprioriterte gater, og når Tjodolvs gate blir sykkelprioriterte, knyttes den sammen med hovedsykkelrutene Sørmarksruta, Indre Ring og Hinnaruta. I tillegg kobles gatene sammen med Sykkelstamvegen, Kannikgata og Møllegata. Resultatet blir et sammenhengende sykkelnett i Stavanger sentrum som øker sikkerheten og framkommeligheten for syklister i Stavanger.  

Hva skal gjøres? 

Den sykkelprioriterte gaten vil få et rødt dekke i midten for å markere sykkeltraseen. Det vil også skiltes og merkes på forsvarlig måte. Utenom noen tilrettelagte parkeringsplasser i gaten, vil det bli forbudt å parkere i Tjodolvs gate. 

Krysset Johan Thorsen gate skal bygges om til et ordinært kryss og vann og avløpsledningene under veien skal skiftes ut. Det skal også plantes trær i området, samtidig som parkeringslommen og fortauet nord for Ryfastbrakka justeres. Ved undergangen til Sykkelstamvegen blir det satt opp en servicestasjon for sykkel. Gatebredden blir endret til 5 meter og 3 meter fortau. I perioden med arbeid blir omkjøringsmuligheter skiltet, og det vil bli gjort tiltak for at arbeidet skal være så lite forstyrrende som mulig for dere som bor i gaten.