Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Veg og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Tursti Gauselvågen

Ny tursti langs fjorden på Gausel

Kort fortalt:

  • Stavanger kommune opparbeider en ny tursti langs fjorden, fra Gauselstraen i nord til Sandholmen i sør.
  • Strekningen blir en del av turstien langs Gandsfjorden.
  • Arbeidet startet sommeren 2022, men er stanset i påvente av en rettslig avklaring om tilgangen til turvei-arealene.
Skisse over turtstien langs Gandsfjorden, sett ovenfra.

Skissen gir en pekepinn, men viser ikke nødvendigvis helt presist, hvor nordre del av turveien langs fjorden på Gausel vil gå. (Illustrasjon: Egil Bjørøen, Stavanger kommune)

Om framdriften

Nordlige del av turstien

Arbeidet med stien er delt inn i to delstrekninger. Anleggsarbeidet i den nordre delen av strekningen, fra Gauselstraen i nord til Gauselkneiken i sør, startet i juni 2022.

Arbeidet er stanset inntil videre i påvente av rettslige avklaringer. 

Sørlige del av turstien

Oppstarten av arbeidet med den sørlige delen skjer etter planen våren 2023, fra Gauselkneiken i nord til Svanholmen i sør. Prosjekteringen av denne strekningen pågår.

Langs deler av dette strekket skal kommunen også sanere private avløpsledninger og knytte boliger til det offentlige avløpsnettet. Arbeidet vil bli gjennomført i sammen med etableringen av turveien.

Utsettelser

Den nye turstien på Gausel skulle etter planen være ferdig opparbeidet våren 2024. Rettslige avklaringer tar tid og gjør at åpningen av stien vil bli utsatt.

Det blir ikke mulig å ferdes på strekningen før den er ferdig. 

Om anleggsarbeidet

Anleggsmaskiner og lastebiler vil føre med seg noe støy, støv og anleggstrafikk i byggeperioden. Anleggsarbeidene vil hovedsakelig foregå innenfor vanlig arbeidstid. Vi har som mål å være til så lite bry som mulig for omgivelsene.

Takk for at du holder avstand fra anleggsmaskiner og ikke tar deg inn i anleggsområdet!

Tursti langs Gandsfjorden

I 2009 ble turstien langs dobbeltsporet og Gandsfjorden åpnet. Strekningen på Gausel har vært et manglende ledd på denne turstien mellom Stavanger og Sandnes.

Fullføringen av strekningen på Gausel er med det et viktig delprosjekt i det over 20 år lange Friområdeprosjektet. Arbeidet har sikret innbyggerne tilgang til et omfattende nett av turstier i nærnatur, i en av landets tettest utbygde byer.  

Kontaktperson for anleggsarbeidet

Anne Merethe Skogland

prosjektkoordinator

Mobil:
971 05 099
E-post:
anne.merethe.skogland@stavanger.kommune.no