PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Veg og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Utskiftning av overvannskledning ved skytterlagsveien

Utskiftning av overvannskledning ved skytterlagsveien

Oversiktsbilde med markeringer av anlegg i Skytterlagsveien

PROSJEKTBESKRIVELSE

Stavanger kommune skal koble overvannsledningen fra Madlatuå fra dagens ledning og lede denne direkte til sjø i eget nytt utslipp. Eksisterende overvannsledning som kommer ned fra Madlatuå er i dag tilkoblet den sterkt overbelastede overvannsledningen som ligger langs Hafrsfjord. Overvannsledningen langs Hafrsfjord fungerer også som nødoverløp for pumpestasjonen i Møllebukta. Dette medfører at eksisterende overvannskum blir full ved moderat tungt regnvær som igjen medfører at den nye turstien gjentatte ganger vaskes ut. Den nye utslippsledningen skal legges på kommunal grunn noe som betyr at den må trekkes noe mot sør, mot området som ble gravd opp i 2015. Overvannet vil gå i rør oppe ved skytebanen, men ned skråningen skal det renne i en bekk. Det føres i rør under gang og sykkelveien før det igjen går åpent mot sjøen.

Arbeidet starter opp i mars 22, og vil være ferdig i løpet av sommeren 2022. Det er Egenproduksjonsavdelingen i Stavanger kommune som utfører arbeidet.

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN


Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Arbeidet starter nede ved sjøen, så vil vi jobbe oss oppover mot gang og sykkelstien. Denne skal krysses før vi fortsetter oppover skråningen til skytebanen. Når vi krysser gang og sykkelveien (grøft del 2) vil det i en periode bli alternativ løsning for gående.

Brakker og utstyr blir lagret ved Stavanger Skytterlag sin parkering.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

KONTAKT OSS


Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Henning Johannessen

oppsynsmann

Mobil:
908 89 433
E-post:
henning.johannesen@​stavanger.kommune.no

Kine Homleid Johansen

prosjektleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@​stavanger.kommune.no