PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Aktiv og selvhjulpen med smartrullator og robot

Aktiv og selvhjulpen med smartrullator og robot

Stavanger kommune inngår partnerskapskontrakter med to leverandører om utvikling av løsninger som skal gjøre brukere i korttidsopphold mest mulig aktive og selvhjulpne. Stavanger er den første kommunen i Norge som tar i bruk anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

SIGNERTE KONTRAKT: På bildet: Fra venstre: Hege Eiklid i Innocom AS, ordfører Christine Sagen Helgø og Kjersti Balke Hveem i TOPRO Industri AS.

Stavanger kommune har behov for å tenke nytt om hvordan heldøgnpasienter skal få økt livskvalitet, være aktive og klare seg selv best mulig. Kommunen vil at innbyggerne skal «Leve HELE livet». I tillegg til forebygging, rehabilitering og sosiale nettverk, trengs radikalt nye løsninger som ikke tilbys helsesektoren i dag.
Gjennom nye anskaffelsesregler har Innovasjon Norge lag til rette for at kommuner og leverandører kan jobbe sammen for å utvikle nye tjenester og produkter. Målet er at offentlige anskaffelser skal bidra til innovasjon og omstilling.

Utvikling og innkjøp i én kontrakt

- Jeg er glad for at Stavanger kommune går foran og tar en aktiv rolle i utviklingen innen velferdsteknologi og offentlige anskaffelser. For å løse framtidens utfordringer trenger vi tekniske løsninger som ikke finnes i dag. Men de må være enkle å bruke, og tilpasset brukernes behov. Gjennom innovative partnerskap kommer næringslivet tettere på utfordringene, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

Les mer om kommunens arbeid med innovasjonspartnerskap

Mer aktivitet - økt egenmestring

Behovet for opptrening på korttidsopphold er stort. Bare én uke i sengen, gir pasienten ti prosent reduksjon i utholdenhet og 20 prosent reduksjon i muskelstyrke. Eldre pasienter blir passive av å være innlagt, og det vedvarer ofte når han eller hun kommer hjem.
De to valgte løsningene kan gjøre brukerne mer aktive og selvhjulpne. Løsningene skal utvikles og testes sammen med både brukere, ansatte og pårørende.

Fakta om løsningene:

Aktiviseringsroboten Berntsen

Innocom AS skal utvikle aktiviseringsroboten Berntsen, som gir brukerne støtte og veiledning til å mestre hverdagen og kan bo hjemme så lenge som mulig. Robotens hovedoppgave blir å gi motivasjon og støtte slik at brukeren opprettholder sitt funksjonsnivå og får økt livskvalitet. Innocom AS samarbeider med Contango Consulting AS, Safemate AS og Norwegian Smart Care Lab (NSCL).

- Det er spennende å få muligheten til å utvikle ideer sammen med kunden på denne måten. Det tette samspillet med sluttbrukerne gir oss viktig kunnskap om hvordan produktet kan brukes, sier daglig leder Hege Eiklid i Innocom AS.

Smartrullator

TOPRO Industri AS skal utvikle, industrialisere og kommersialisere en smartrullator som kan registrere aktivitet og bevegelse hos brukeren. Dette skal kombineres med brukertilpassede applikasjoner på for eksempel et nettbrett, som kan gi veiledning og instruksjoner for aktivitet. Den skal kunne settes opp til å kommunisere og dele informasjon med pårørende og helsepersonell. TOPRO Industri AS samarbeider med Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) i Barcelona, EGGS Design og Vangen & Plotz.

- Vi gleder oss til å jobbe med Stavanger kommune som samarbeidspartner og eventuelt som kunde etter utviklingsfasen. For vår del innebærer prosjektet at vi tar våre tradisjonelle produkter i en ny retning. Vi er spent på det hvordan det endelige resultatet vil bli, sier Kjersti Balke Hveem, avdelingsleder for produktutvikling i TOPRO Industri AS.

Leverandørene får til sammen 12 mill. kr i utviklingsmidler fra Innovasjon Norge.

På bildet: Fra venstre: Hege Eiklid i Innocom AS, ordfører Christine Sagen Helgø og Kjersti Balke Hveem i TOPRO Industri AS.