Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Barnehage, skole og SFO

Barnehage, skole og SFO

Stavanger-skolene åpnet for alle elever fra 11. mai.

For alle barn, foreldre og ansatte vil hverdagene fremover være annerledes enn normalt. Barnehagene og skolene skal drive i tråd med ulike krav om smitteverntiltak fra helsemyndighetene. Her gis det blant annet føringer om hygienetiltak og redusert kontakthyppighet mellom personer. For å organisere dette på en god måte er det derfor fortsatt behov for at åpningstidene er noe begrenset.

Skole og SFO

Se den enkelte skoles hjemmeside for informasjon om de ulike trinnene.

Fra mandag 25. mai tilbyr barneskolene en tilsynsordning for elever på SFO fra 07.30 og fram til skoledagen starter. Alle barneskolene gir et SFO-tilbud etter skoletid fram til klokken 16.00. Noen skoler vil kunne ha ordinær åpningstid fram til 16.30, men med et begrenset aktivitetstilbud.

Åpningstidene ved SFO vil i tiden framover kunne variere noe mellom skolene, ut fra skolens forutsetninger og foreldregruppens behov.

Ved skoler med ordinær åpningstid på SFO utgår tilbudet til foreldre med samfunnskritiske funksjoner.

Barnehage

Fra mandag 18. mai utvidet stavangerbarnehagene åpningstidene. Alle de kommunale barnehagene tar nå sikte på å holde åpent i minimum åtte timer.

Det konkrete tidsrommet barnehagen holder åpnet avklares i hver virksomhet ut fra dennes forutsetninger og foreldregruppens behov. Det vil derfor i tiden fremover kunne variere noe mellom barnehagene hvilken åpningstid som er gjeldende hos dem. 

Barnehagene er avhengig av et fortsatt godt samarbeid med foreldrene for å sikre at levering og henting foregår på en god måte.

Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov vil fortsatt ha mulighet for et tilbud innenfor det som er åpningstid i normaldrift, f.eks. 07.30 – 16.30. Siden barnehagene nå er åpne i åtte timer understrekes det at et utvidet tilbudet kun gis ved behov. 

Mer informasjon

Mer informasjon om hvordan koronaviruset påvirker Stavanger kommunes tjenester