PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Endelig lønnsoppgjør for lærerne som var i streik i høst

Endelig lønnsoppgjør for lærerne som var i streik i høst

Lærerne får de samme lønnstilleggene som ble avtalt for øvrige ansatte i fjor. Det fastslår Rikslønnsnemnda i sine kjennelser i lønnstvistene mellom KS og lærerorganisasjonene etter tariffoppgjøret i 2022.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Bakgrunn

I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2022 ble ikke løsningsforslaget godtatt av Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag. Organisasjonene gikk derfor sommeren 2022 ut i streik. Streiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemd 27. september.

Hva som ble resultatet av hovedtariffoppgjøret 2022 for medlemmer av Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag skulle dermed avgjøres av Rikslønnsnemnda. Behandlingen startet 13. februar 2023.

Kjennelsen er nå klar

Rikslønnsnemnda fastslår at virkningstidspunktet for lønnstilleggene settes til 27. september, da regjeringen avsluttet streiken med tvungen lønnsnemnd. Det er fast og langvarig praksis i nemnda at tillegg gis fra det tidspunktet arbeidet gjenopptas etter en streik.

Medlemmene i de streikende organisasjonene, som har ventet på fjorårets lønnsøkninger, vil nå få sitt lønnsoppgjør:

  • Lærerne får et lønnstillegg på mellom 14.700 og 16.100 kroner, avhengig av utdanningslengde og erfaring.
  • Lærere med under fire års ansiennitet får ytterligere lønnstillegg på mellom kr. 5.000 og 21.200, avhengig av stillingskode og ansiennitet.
  • Adjunkt med tilleggsutdanning og lektorene med full ansiennitet får dessuten et ekstra lønnstillegg på mellom 4.500 og 7.000, avhengig av stillingskode og ansiennitet.

De to siste tilleggene gjelder fra 1. januar.

Ansatte med medlemskap i Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag er nå omfattet av den samme hovedtariffavtalen som øvrige ansatte. Stillingsoversikten er oppdatert med de nye årslønnene.

Effektuering av lønnsoppgjøret 2022 for medlemmer i Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag

Lønnsoppgjøret for medlemmer i Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag vil bli effektuert på lønnsutbetalingen i mars, med etterbetaling fra 27. september. Da vil også ansiennitetsopprykk som medlemmene skulle hatt høsten 2022 bli foretatt.