Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Nyheter
 3. Fare for høy vannstand

Fare for svært høy vannstand

Oppdatert 10. februar kl 17:20: Vannet vil gå over kaikanten i Vågen i Stavanger natt til tirsdag 11. februar. Kommunen etablerer ekstra flomvern. Også andre områder langs kaier og brygger kan bli berørt av stormflo i forbindelse med ekstremværet Elsa.

Kart over deler av sørnorge med varsel-område, fra Meteogologisk institutt

Hva skjer?

Det er varslet svært høy vannstand i Rogaland, med topp før midnatt natt til tirsdag 11. februar. 

Prognoser fra Meteorologisk institutt mandag formiddag indikerer at vannstanden mest sannsynlig vil gå rundt 35 cm (+/- 5 cm) over kaikanten innerst i Vågen natt til tirsdag. Dette er noe lavere enn prognoser tidligere mandag morgen.

Vannstanden ser likevel ut til å bli betydelig høyere enn den var under uværet Didrik i januar, da vannet gikk 12 cm over kaikanten. Akkurat hvor høy vannstanden blir i slike situasjoner, avhenger blant annet av vær, bølger og vind. 

Veier og eiendommer langs store deler av kaiene i sentrale Stavanger kan bli rammet. Det samme gjelder i Vikevåg, Judaberg og andre utsatte steder. Kommunen oppfordrer eierne av utsatte eiendommer til å sikre verdier så godt det lar seg gjøre.

Hva gjør kommunen? 

 • Kommunen har lagt ut ekstra flomvern i Vågen: 110 meter med vannfyllt plastpølse, og sandsekker mellom det permanente flomvernet på kaien. 
 • Veiene langs Vågen, Strandkaien, Skagenkaien og Kongsgårdbakken vil være stengt for trafikk natt til tirsdag. Også veier andre utsatte steder kan bli midlertidig stengt uten ytterligere forhåndsvarsel.
 • Kommunen har pumper klare til å pumpe vann ut fra eventuelle oversvømte områder langs kaier. Det kan først skje når havet har trukket seg tilbake.

Riggingen til høy vannstand startet i Vågen tidlig tirsdag.
Riggingen til høy vannstand startet i Vågen tidlig tirsdag.

Hva gjør du?

 • Har du eiendom utsatt for høy vannstand, sikre etter beste evne gjenstander og verdier. Kontakt forsikringsselskap ved vannskade.
 • Har du småbåt, sjekk at fortøyningene tåler vinden og variasjonene i vannstanden. Forvinner den på havet, kontakt Rogaland brann og redning.
 • Sørg for at gjenstander på brygger, kaier og ellers langs kysten er sikret.
 • Hold det ellers unna oversvømte kaier og brygger.
 • Det er meldt mye regn i dagene som kommer. Hold sluker og rister på egen eiendom åpne, og sjekk gjerne hos en bortreist nabo.
 • Fjern løv, rusk og rask som kan gi tette rister og sluker langs fortau, langs veier og i gata der du bor.
 • Meld på VOF, varsleomfeil.no, om du ser at vær, vind og vann har gjort skade på kommunale veier, uteområder og friområder.

Oversiktskart for høy vannstand i Stavanger

Oversiktskartene nedenfor, for sentrale Stavanger, Judaberg og Vikevåg, viser vannstand opptil 130 cm NN2000. Prognoser fra Meteorologisk institutt mandag formiddag indikerer en vannstand natt til tirsdag 11. februar på rundt 113 cm NN2000, med en margin på +/- 5 cm, altså noe lavere enn tidligere prognoser tilsa.

NN2000, også kalt normalnull, er den offisielle enheten for å måle vannstand (og høyder på land) i Norge.

Kaikanten innerst i Vågen i Stavanger ligger på 78 cm NN2000.

Sentrale deler av Stavanger sentrum

Prognosekart over kaier i Stavanger sentrum med vann opp til 130 cm over normalnull.

 

Judaberg

Prognosekart over kaier ved Judaberg med vann opp til 130 cm over normalnull.

 

Vikevåg
Prognosekart over kaier i Vikrevåg med vann opp til 130 cm over normalnull.

Kontaktperson: 

Torstein Nielsen, beredskapssjef
Telefon: 911 13 145