Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Færre bruker piggdekk

Færre bruker piggdekk

Ferske tall fra Statens vegvesen viser at piggfriandelen i Stavanger har økt fra 75 prosent til 86 prosent.

Statens vegvesen melder på sine nettsider at de har som mål at piggfriandelen i Oslo, Bergen og Stavanger bør ligge mellom 85 og 90 prosent. I Oslo er det nå hele 91 prosent som kjører piggfritt. Tilsvarende tall i Bergen og Stavanger er 86 prosent. Piggfriandelen har aldri vært så høy som i år.

I 2017 ble det innført et piggdekkgebyr for alle biler som kjører med piggdekk i Stavanger. Stavanger skiller seg spesielt ut i undersøkelsen med en økning i piggfriandelen på 11 prosentpoeng sammenlignet med 2017.

God effekt

Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus i Stavanger kommune mener piggdekkavgiften har hatt effekt.
- Piggdekkavgift er et effektivt virkemiddel for å redusere piggdekkbruken. Etter at vi innførte piggdekkavgift i Stavanger i fjor, er piggdekkbruken nesten halvert. Det er bra for byens luftkvalitet siden redusert piggdekkbruk gir mindre svevestøv, sier hun. 

Negativ helseeffekt

Svevestøv har dokumentert negativ helseeffekt. Jo mer svevestøv og jo lengre opphold i luft med mye svevestøv, jo større er risikoen for helseskade. I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv (PM10) i forurensningsforskriften blir overskredet.

- Hvert år teller Statens vegvesen piggdekkbruken i 13 norske byer og byområder. Det er fortsatt mange byer som med fordel kunne hatt en høyere piggfriandel. Det ville redusere veislitasjen og problemer med svevestøv, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen på nettsidene.