Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Følger opp ansatte etter asbestfunn

Følger opp ansatte etter asbestfunn

I forbindelse med den pågående rehabiliteringen av Olav Kyrres gate 19 er det funnet asbeststøv noen steder i bygget. Stavanger kommune tilbyr ansatte helseundersøkelse. Helserisikoen betegnes som lav for ansatte og andre brukere av bygget.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Olav Kyrres gt 19 under rehabilitering.

Olav Kyrres gt 19 under rehabilitering. (Foto: Ståle M Schjelderup, Stavanger kommune)

Det er funnet støv fra asbestholdige bygningsmaterialer bak lister og over takhimlinger i deler av kontordelen og over himling i svømmehallen.

Også i 2007 ble det funnet asbeststøv i bygget. Da ble innholdet av asbeststøv i luften målt til godt under kravene i Arbeidstilsynets administrative norm for asbest, og i svømmehallen til lavere enn det man må regne med å bli eksponert for utendørs.

Lav helserisiko

Helsesjefen vurderer helserisikoen etter de nye funnene generelt som lav for de som har hatt daglig tilhold i bygget og svært lav for faste bruker av svømmehallen. Samme vurdering ble gjort etter funnene for ti år siden.

Helserisikoen knyttet til asbeststøv i luften handler om hvor mye og hvor lenge man har vært eksponert. Ved lave konsentrasjoner i kortere perioder er helsefaren liten. Asbest var mye brukt i bygningsmaterialer fra 1920-tallet til 1985, da det ble forbudt på grunn av muligheten for kreft ved lang tids eksponering av store mengder asbeststøv. Bygget i Olav Kyrres gate er fra 1971.

Helseundersøkelser for berørte ansatte

Stavanger kommune følger Forskrift om asbest, og har nå tilbudt ansatte som har hatt arbeidsplass i bygget siden 2007 helseundersøkelse i regi av Bedriftshelsetjenesten.

- Anbefalingen til medarbeiderne våre er at de uavhengig av helserisiko tar kontakt dersom funnene vekker spørsmål eller bekymring, sier direktør Leidulf Skjørestad.

Også tidligere ansatte i kommunen som har hatt arbeidsplass i bygget, er velkommen til å kontakte Bedriftshelsetjenesten.

Skulle noen av svømmehallens brukere ønske en nærmere vurdering, kan de kontakte fastlegen sin.

Strenge rutiner

I 2007 gjennomførte Stavanger kommune anbefalte tiltak om nedvasking og fjerning av asbestholdige plater. Det ble også innført rutiner om å ikke utføre arbeid som avgir asbeststøv uten strenge vernetiltak.

I år er det som var igjen av asbestholdige materialer fjernet forskriftsmessig i forbindelse med rehabiliteringen, etter at bygget ble tømt og svømmehallen stengt.

Rehabiliteringen av bygget er etter planen ferdig utpå nyåret 2019.