Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Fortsatt høy piggfriandel i Stavanger

Fortsatt høy piggfriandel i Stavanger

Piggfriandelen for byområdet Stavanger og Sandnes ligger på 89% i 2021

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Den siste målingen av hvor mange kjøretøy som kjører med piggfrie vinterdekk viser at piggfriandelen for byområdet Stavanger og Sandnes ligger på 89% i 2021.  

Stor økning av piggfrie dekk 

Mellom uke fem og åtte har dekkene til over 2000 kjøretøy på Nord-Jæren blitt sjekket. Det har blitt gjennomført piggdekktellinger i byområdet Stavanger og Sandnes siden 2001, og i løpet av denne perioden har andelen piggfrie vinterdekk økt fra 68% til 89%.

Formålet med å dokumentere piggfriandelen bygger på behovet for å redusere svevestøvutslipp fra veitrafikken, ettersom bruk av piggdekk gir mye mer svevestøv enn piggfrie vinterdekk.    

Piggdekkandel
Historisk oversikt over piggfriandel Kilde: Statens Vegvesen

Piggdekkandel i Stavanger/Sandnes de siste årene:

2021:  89 %
2020: 88 %
2019: 85 %
2018: 86 %

Økt bruk av piggfrie vinterdekk er viktig for luftkvaliteten  

Ifølge Vegdirektoratet er bruk av piggdekk hovedårsaken til asfaltslitasje og veistøv. Veistøv virvles opp når været er tørt, og danner helseskadelig svevestøv.   

- Å redusere bruken av piggdekk er et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten. Det er derfor gledelig å se at stadig flere bruker piggfrie vinterdekk. Etter at piggdekkgebyr ble innført, er bruken av piggdekk mer enn halvert i Stavanger, og det er bra for luftkvaliteten, sier miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus.   

I år har Rogaland fylkeskommune etter avtale med Vegdirektoratet ledet arbeidet med målingen, og Stavanger kommune ved Stavanger parkering har bistått i arbeidet. Det er fremdeles Vegdirektoratet som beregner og offentliggjør den offisielle statistikken for piggfriandelen i Norge.  

Vegdirektoratet påpeker at tellingen er et øyeblikksbilde. Andelen biler som kjører med piggdekk varierer vanligvis med flere prosentpoeng gjennom døgnet og mellom tellepunktene. Værforhold bidrar også en naturlig variasjon. I år har vi også korona som får mange til å ha hjemmekontor.  

- Vi anbefaler derfor å vurdere trenden over tid, for eksempel over 3 år, for å få et mer representativt resultat, sier sjefingeniør Karl Idar Gjerstad i myndighet og regelverk i Vegdirektoratet.  

Vegdirektoratet publiserer ikke et eget tall for Stavanger kommune. Bakgrunnen for dette er at Stavanger og Sandnes er en meget tett bo- og arbeidsmarkedsregion, og det blir for stor usikkerhet i tallent ved kun å bruke Stavangers tellepunkter som grunnlag for det offisielle piggfritallet for Stavanger.  

Klima- og miljøavdelingen i Stavanger kommune har imidlertid fulgt opp det politiske vedtaket om piggfriandel for kun Stavanger kommune. Andelen piggfrie vinterdekk i Stavanger kommune, beregnet på grunnlag av dataene fra målepunktene i Stavanger, er 90% i 2021.   

Det vil bli presentert en egen politisk sak hvor resultatene presenteres og drøftes, som grunnlag for fremtidige politiske valg knyttet til bruk av piggdekkgebyr i løpet av første halvår 2021.  

Kontaktperson for mediene:

Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus, 95886436