Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Hogst ved Vannassen

Hogst ved Vannassen fram mot jul

Ved Vannassen vil en del trær bli felt framover mot jul. Hogsten må til for å gjennomføre lovpålagt tilsyn med demningen langs vannet. Samtidig åpnes utsikten sørøstover for turgjengerne.

Oversiktsbilde over Vannassen. Hogstområdene er omtrentlig markert sørøst for vannet.

De markerte områdene viser omtrentlig områdene der trær felles for inspeksjon av demning.
Illustrasjon: Blom Web Viewer / Stavanger kommune

Sørøstre del av Vannassen er en ett hundre år gammel demning, som tidligere Hetland kommune bygde å skaffe drikkevann til innbyggerne i denne delen av kommunen.

Tilsyn med demning

I dag krever NVE at alle demninger skal registreres og tilstandsvurderes. For Stavanger kommune sin del betyr det tilsyn ved Vannassen på Åsen og Hindalsdammen på Vaulen. Kommunen skal gjennomføre tilsyn etter kravene i damsikkerhetsforskriften, og krever at vegetasjonen på demningen ved Vannassen først må fjernes.

Trærne som forsvinner er først ung krattskog på nedsiden av vannet, så plantet gran opp mot turveien og rekken av bjørk mellom turveien og selve vannet.

Utsikt mot Gandsfjorden

I tråd med gjeldende regelverk vil det ikke plantes nye trær i tilknytning til demningen.

- Dermed åpner vi opp utsikten fra Vannassen mot Kristianslyst, Gandsfjorden og Lifjell permanent. Dette har turfolk i området etterlyst lenge, sier naturforvalter Vegard Ankarstrand i kommunen.

Trafikk og støy

Det blir noe trafikk i turområdet inn fra Vassåsveien og støy fra hogst og oppflising på dagtid mens arbeidet pågår. I kortere perioder kan turveien forbi hogstområdet bli stengt.

Allservice skal gjøre jobben. Tømmeret blir til ved som selges til inntekt for attføringsbedriften.