Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Høy vannstand -- over kaikanten utsatte steder

Fare for svært høy vannstand

Det er fare for vannstand opp til 34 centimeter over kaikanten natt til onsdag. Kommunen iverksetter flere tiltak.

Varsel fra met.no - 13. januar 2020

Hva skjer?

Det er varslet om høy vannstand i Rogaland natt til onsdag. Prognosene for målepunktet i Stavanger er i skrivende stund 34 centimenter over kaikanten innerst i Vågen. 

Nye prognoser bekrefter den høye vannstanden. Det kan bli den høyeste siden 1994. Flere områder enn innerst i Vågen er utsatt - både vei og eiendommer langs store deler av kaikanten i sentrale Stavanger kan bli rammet. 

Sjekk varslinger på yr.no og fra Meteorologisk institutt.

Hva gjør kommunen? 

  • Kommunen varsler eventuelt eiere av alle berørte eiendommer via SMS.  
  • Vågen, Strandkaien, Skagenkaien og Kongsgårdbakken stenges for trafikk fra kl. 22.00.  
  • Kommunen legger ut flomvern av samme type som ved testen i 2017, altså et flomvern bestående av en vannfylt plastpølse. Dette utgjør 110 meter flomvern som plasseres der behovet er størst. Sandsekker blir også plassert ut ved behov.

Riggingen til høy vannstand startet i Vågen tidlig tirsdag.
Riggingen til høy vannstand startet i Vågen tidlig tirsdag.

Oversiktskart Stavanger

Det har blitt utarbeidet et oversiktskart for sentrale Stavanger, Judaberg og Vikevåg. 

Kart opparbeidet på bakgrunn av prognosene per 12:00. Tirsdag 14.01. 

24-34cm over kaikant (kaikant er 78cm over NN2000 Null)
Kart opparbeidet på bakgrunn av prognosene per 12:00. Tirsdag 14.01. 24-34 cm over kaikant (kaikant er 78cm over NN2000 Null)

 

Oversiktskart Judaberg

Kart opparbeidet på bakgrunn av prognosene per 13:00. Tirsdag 14.01. 

24-34cm over kaikant (kaikant er 78cm over NN2000 Null)
Kart opparbeidet på bakgrunn av prognosene per 13:00. Tirsdag 14.01. 24-34 cm over kaikant (kaikant er 78cm over NN2000 Null)

 

Oversiktskart Vikevåg
Kart opparbeidet på bakgrunn av prognosene per 13:00. Tirsdag 14.01. 

24-34cm over kaikant (kaikant er 78cm over NN2000 Null)
Kart opparbeidet på bakgrunn av prognosene per 13:00. Tirsdag 14.01. 24-34 cm over kaikant (kaikant er 78cm over NN2000 Null)

 

Hva bør innbyggerne gjøre? 

  • Ta vare på egen eiendom. Sikre gjenstander og verdier mot vannet så langt det lar seg gjøre.
  • Holde seg borte fra Vågen og kailinjene i flomperioden.  
  • Kontakte forsikringsselsskap. 
  • Har du båt? Sørg for å sikre denne godt, og meld fra til Rogaland brann og redning IKS om båten forsvinner på havet.

Kontaktperson: 

Torstein Nielsen, beredskapssjef
Telefon: 911 13 145