PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Hva skaper et aldersvennlig samfunn?

Hva skaper et aldersvennlig samfunn?

Stavanger kommune ønsker innspill fra spesielt eldre innbyggere om hva som skal til for å skape et aldersvennlig samfunn.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

I arbeidet med kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, har Stavanger kommune vedtatt å ha ekstra oppmerksomhet på: 

  • aldersvennlig samfunn
  • aktivitet og fellesskap
  • mat og måltid

Ønsker innspill fra innbyggerne

Som et ledd i dette arbeidet ønsker Stavanger kommune innspill fra spesielt de eldre (de over 65 år) om hva som skal til for å skape et aldersvennlig samfunn. Men også yngre aldersgrupper kan svare. Hva er de største utfordringene? Og hvordan kan vi løse disse utfordringene? Fristen for å svare er 6. oktober.

Svar på undersøkelsen her

En plan med tiltak

I tillegg til spørreundersøkelse blir det høsten 2021 arrangert innspillsamlinger for lag og organisasjoner i regi av kommunens frivilligsentraler. Det som kommer fram skal danne grunnlag for hvilke tiltak Stavanger kommune skal iverksette. En plan for gjennomføring av tiltakene skal legges fram for politikerne i november 2021.

Bakgrunnen for arbeidet med aldersvennlig samfunn er at det ikke vil være tilstrekkelig å bare bygge ut tjenestetilbudet i takt med den demografiske utviklingen. Et mer aldersvennlig samfunn må skapes.

Leve hele livet i Stavanger kommune

Regjeringens kvalitetsreform Leve hele livet