Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Kommunedirektøren anbefaler tilbakeføring av fire foretak

Kommunedirektøren anbefaler tilbakeføring av fire foretak

I en sak som skal behandles i kommunestyret i Stavanger 14. desember, anbefaler kommunedirektøren å tilbakeføre fire av kommunens seks foretak til basisorganisasjonen. Det vil i så fall si at ansvaret for oppgavene og de ansatte i foretakene flyttes til kommunedirektøren.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

De foretakene som er anbefalt tilbakeført er Stavanger byggdrift KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger boligbygg KF og Sølvberget KF.

Stavanger utvikling KF og Stavanger parkeringsselskap KF er anbefalt videreført som foretak.

Det var kommunestyret selv som ba kommunedirektøren om å utrede og anbefale en overordnet organisering av de kommunale foretakene i oktober 2019. Sak 5/19 Delegeringsreglement for 2019-2023.

Bedre styring av kommunen og reduserte kostnader
Kommunedirektøren sier i saken at både den politiske og administrative styringen av kommunens oppgaver kan bli bedre dersom organiseringen endres. Han mener blant annet at kommunestyret vil få bedre styring over tjenestene disse foretakene leverer, at administrasjonens arbeid med å levere tjenester til innbyggerne blir enklere og at oppfølgingen av de folkevalgtes vedtak kan bli bedre.

I tillegg vil kommunen kunne spare penger, blant annet ved at det blir reduserte kostnader knyttet til selve organiseringen. Med en slik endring vil kommunen også lettere kunne omstille seg for å møte økonomiske utfordringer i fremtiden.  

 – Det har vært en god prosess med mange gode innspill underveis, særlig fra tillitsvalgte og ledere i foretakene. Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt. Jeg mener saken som nå legges frem for kommunestyret er godt belyst, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Politisk behandling
Saken skal til politisk behandling i følgende utvalg:

  • Utvalg for arbeidsliv og lønn 9. november
  • Kommunalutvalget 17. november
  • Formannskapet 19. november
  • Kommunestyret 14. desember

Her kan du se alle dokumentene i saken

Saksfremlegg politisk behandling

Rapport fra PwC: Fremtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune

Drøftingsprotokoll

Høringssvar

Oppsummering fra høringskonferansen

Suppleringsnotater

---

Kontaktperson for media:

Direktør for prosjektkontoret, Kjartan Møller, tlf.: 900 80 756