Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Mange viper

Overraskende mange viper hekker i Stavanger

Våren 2018 ble det påvist minst 90 hekkende par med viper i Stavanger. Den truede fuglen har gode levevilkår i flere områder av byen, viser en rapport.

Vipe med unge, fotografert i Stavanger våren 2018

Kartleggingen ble utført av ornitologen Kjell R. Mjølsnes for Stavanger kommune. Mjølsnes har også undersøkt vipebestanden i flere andre kommuner.

Tettere enn i Time

Et raskt overslag viser at det i fjor hekket vel åtte par viper per kvadratkilometer dyrket mark i Stavanger. I Randaberg var tallet 14, mens i Time hekket det under fire par for hver kvadratkilometer dyrket mark.

- Landbruket i Stavanger og Randaberg er mer variert enn lenger sør. Vipene trenger variasjon i leveområdene. Time har mye grasproduksjon, mens her er det i tillegg mer av poteter og grønnsaker, sier naturforvalter Vegard Ankarstand i Stavanger kommune.

Undersøkelsen påviste også hekking i flere kommunale friområder i byen.

Likevel truet art

Ankarstand og Mjølsnes er positiv overrasket over hvor mange viper som hekker i Stavanger, og rapporten karakteriserer antallet som oppsiktsvekkende høyt.

Likevel minner de om at vipa er en kritisk truet art i landets mest utbygde by.

- For å ivareta vipa for framtida, må vi sikrede de beste hekkeområdene i jordbrukslandskapet. Sammen med bøndene må vi hindre at egg og unger blir ødelagt av jordbruksmaskiner. Hvis ikke kan denne flotte fuglen blir utryddet fra våre områder, sier Ankarstrand.

Vil ta hensyn til hekkeområder

Når kommunen nå har påvist hvor vipene hekker, vil rapporten være et godt redskap i arealforvaltningen. Leveområdene til vipene skal med i vurderingen når kommunen skal si ja eller nei til utbygging, utfyllinger og veibygging.

- Vi har også et spesielt ansvar for å ta vare på vipebestanden i de områdene som kommunen selv drifter og forvalter, sier naturforvalteren.