Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Nå starter renoveringen av rådhuset

Nå starter renoveringen av rådhuset

Neste uke starter arbeidet med rivning og prosjektering av Stavanger rådhus. Prosjektet har høye miljø- og klimamål og blir blant annet regionens første fossilfrie byggeplass. Rivningsarbeidet vil pågå frem til høsten og nytt rådhus skal være klart til bruk i 2024.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

stavanger rådhus

Stavanger rådhus ble bygget i 1962. Renoveringsarbeidet vil foregå frem til høsten 2024.

– Vi starter med rivningen nå i februar og vil holde på med dette arbeidet frem til juli/august 2021. I forbindelse med rivningsarbeidet blir det satt opp byggegjerder, stillas og presenning rundt bygget. I tillegg blir deler av Lars Hertervigs gate omgjort til enveiskjøring i rivnings- og byggefasen, forteller prosjektleder i bymiljø og utbygging, Zakarias Chibssa.

Rogalands første fossilfrie byggeplass

I tråd med Stavanger kommunes Klima- og miljøplan for 2018- 2030 har kommunen stilt krav om fossilfri byggeplass. En fossilfri byggeplass omfatter bruk av utslippsfrie maskiner og løsninger, og i tillegg åpnes det for bruk av bærekraftig bioenergi og biodrivstoff.

– Renoveringen av Stavanger rådhus blir det første byggeprosjektet med krav om fossilfri bygg- og anleggsplass i hele Rogalandfylket. Fossilfrie krav i prosjektet vil bidra til reduksjon av lokale klimagassutslipp, sier Chibssa.

I forbindelse med rivningsarbeidet skal bygget strippes ned til bærekonstruksjonen. Det er Stangeland Maskin AS som vant anbudskonkurransen for rivning.

– Vi gleder oss til å starte opp med rivearbeidene på Stavanger Rådhus. Det blir kjekt å få være en del av fornyelsen av rådhuset med prosjektet sine ambisiøse mål som fossilfri byggeplass og BREEAM sertifisering, sier prosjektleder for Stangeland Maskin AS, Jørgen Evjen.

Miljø og smartbygg – en stolthet for byen

Parallelt med rivningsarbeidet foregår forprosjekteringen av rådhuset. Dette arbeidet skal ferdigstilles før sommeren. Det nye rådhuset skal være klart til å tas i bruk for ansatte og innbyggere i løpet av høsten 2024.

Målsettinger i prosjektet er passivhusstandard med energimerke A grønn, BREEAM-NOR sertifisering (setter brukerens helse og trivsel i sentrum), vekt på universell utforming og Smartbygg-løsninger. I tillegg planlegges det for solcelleanlegg både i fasader og på taket, noe som gjør at bygget blir svært energieffektivt og produktivt.

– Vi ønsker at rådhuset skal bli et signalbygg i sentrum. Rådhuset skal gjenspeile kommunens høye miljø- og klimamål og være et smartbygg for fremtiden, samtidig som det har med seg mye flott historie. Rådhuset skal bli et bygg for alle kommunens innbyggere som vi alle kan være stolte av. Vi er godt i gang med forprosjekteringen allerede, detaljprosjekteringen fortsetter etter sommeren, forteller Chibssa.

Det er Multiconsult Norge AS, i samarbeid med Link Arkitektur AS, som vant konkurransen for prosjektering. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 291 millioner kroner.

Tidligere vedtak i saken.

Flere byggeprosjekter i Stavanger kommune.